شادی سپهریان

شادی سپهریان

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

820

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

علوم پزشکی سمنان

کارت دانشجویی

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی