مسعود کریمی

مسعود کریمی

مدیر گروه مشاورین

رتبه کنکور

570

رشته تحصیلی

دانش‌آموخته مهندسی برق

نام دانشگاه

علم و صنعت تهران

کارت دانشجویی

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی