مشاوره-کنکور-دورخیز

مسعود کریمی

مدیر گروه مشاورین

رتبه کنکور

590

رشته تحصیلی

دانش‌آموخته مهندسی برق

نام دانشگاه

علم و صنعت تهران

کارت دانشجویی

فهرست