مرتضی خدایی

مرتضی خدائی

مشاور کنکور انسانی

رتبه کنکور

52

رشته تحصیلی

دانشجوی حقوق

نام دانشگاه

دانشگاه تهران

مرتضی خدایی

آقای مرتضی خدائی متولد اردیبهشت سال 79 است و در رشته حقوق دانشگاه تهران تحصیل می کند . او دوره دبیرستان خود را در مدرسه نمونه شهید رجایی در استان کردستان گذرانده است و شروع او برای آمادگی در آزمون کنکور از مهر سال چهارم دبیرستان بوده که میانگین روزانه ۷ ساعت مطالعه را داشته است . میانگین تراز او در آزمون های قلم چی ۷۷۰۰ بوده و او معتقد است تمرکز در مطالعه بسیار مهم تر از ساعت مطالعه بالا می باشد ، او هم اکنون در رشته حقوق دانشگاه تهران با معدل ۱۹/۲۲ جزو پنج دانشجوی برتر دانشگاه است. او معتقد است که میانگین مطالعه ، تحقیق و تفحص روزانه انسان نباید کمتر از ۱۰ ساعت باشد .

آقای مرتضی خدائی در حال حاضر از مشاورین حرفه ای دورخیز می باشد که در زمینه مشاوره کنکور انسانی و تدریس دروس انسانی فعالیت می کند . او به تعهد ، جدیت و تدریس جامع و کامل در بین دانش آموزان دورخیز شهره است که افزایش تراز های دانش آموزان ایشان در هر آزمون گواه این ویژگی ها می باشد .

فهرست