محمدرضا سلیمی

محمدرضا سلیمی

مشاور کنکور ریاضی

رتبه کنکور

48

رشته تحصیلی

دانشجوی مهندسی مکانیک

نام دانشگاه

صنعتی شریف

کارت دانشجویی

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی