فهیمه جوادی منش

فهیمه جوادی‌منش

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

45

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

شهید بهشتی تهران

کارت دانشجویی