فهیمه جوادی منش

فهیمه جوادی‌منش

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

40

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

شهید بهشتی تهران

کارت دانشجویی

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی