صدف سپهری

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

980

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

علوم پزشکی لرستان

کارت دانشجویی

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی