دکتر سجاد کیانی

سجاد کیانی

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

108

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

علوم پزشکی تهران

کارت دانشجویی سجاد کیانی

فهرست

مشاوره در تلگرام

مشاوره تلفنی