زهرا حقگو

زهرا حقگو

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

178

رشته تحصیلی

دانشجوی دندانپزشکی

نام دانشگاه

علوم پزشکی تهران

haghgoo card

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی