امیرحسین مسلمی

امیرحسین مسلمی

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

144

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

علوم پزشکی ایران

کارت دانشجویی

فهرست

close-link