تغییرات کتاب های درسی 1400

تغییرات کتاب های درسی 1400

هر سال بعضی از کتاب های درسی دچار تغییر می شوند. گاهی تغییرات کتاب های درسی خیلی مهم و تاثیرگزار هستند. بعضی از مطالب از کتاب های درسی حذف می شوند که خبر خوشحال کننده ای برای شماست. اما گاهی هم چند صفحه مهم و سوال خیز به کتاب های درسی اضافه می شود.

مقاله مهم  افزایش کیفیت مطالعه کنکور با 8 نکته

در این مقاله تغییرات کتاب های درسی 1400 را با جزئیات کامل بررسی می کنیم. درس هایی که تغییرات کمی داشتند و می توانید خودتان در کتاب اصلاح کنید هم آورده شده اند. پس ادامه این مقاله را با دقت مطالعه کنید تا فقط کتاب های درسی و کتاب های کمک آموزشی که نیاز به تغییر دارند را تعویض کنید. دقت کنید در این مقاله تغییرات کتاب های درسی برای کنکور 1401 را توضیح می‌دهیم.

 

تغییرات کتاب درسی 1400

تغیرات کتاب درسی 1400  بیشتر برای درس های زیست شناسی، شیمی و فیزیک بوده است. سایر درس ها تغییرات جزئی داشته است که نیاز به تعویض کتاب درسی  ندارند.

در رشته انسانی هم بعضی از کتاب های درسی خصوصا در سال دهم تغییرات اساسی داشته اند. این تغییرات را حتما با دقت مطالعه کنید چون جز مطالب سوال خیز کنکور هستند.

تغییرات کتاب درسی

در بعضی از مباحث برای مثال توضیحات اصلی مبحث حذف شده است اما تمرین های مربوط به آن در کتاب درسی باقی مانده است. در این شرایط باید دقت کنید که چون تمرین های آن مبحث در کتاب درسی هستند، همچنان می توانند در کنکور منبع طرح سوال باشند.

کتاب های درسی که نیاز به تغییر دارد باید مطابق بودجه بندی کنکور 1401 تهیه شود. این بودجه بندی برای کتاب های درسی سال دهم چاپ 98 است. کتاب های درسی سال یازدهم چاپ 99 مطابق با کنکور جدید است و برای سال دوازدهم باید کتاب درسی چاپ 1400 خریداری شود.

برای خرید کتاب کمک آموزشی دهم یا یازدهم دقت کنید که مطابق کنکور 1401 باشد و  معمولا به طور ویژه روی جلد کتاب نوشته می شود.

پایگاه دانلود کتاب های درسی هر سال فایل PDF کتاب های درسی را در سایت خود به نشانی http://chap.sch.ir/ قرار می دهد. برای اصلاح تغییرات جزئی بعضی از کتاب های درسی که در ادامه می گوییم، از این سایت استفاده کنید.

 

تغییرات کتاب درسی فارسی  1400

در فارسی دهم فقط فصل ۲و ۴ جا به جا شده اند و تغییر دیگری ندارد. این جا به جایی فقط برای برنامه ریزی آزمون های آزمایشی شاید کمی مهم باشد ولی نیازی به خرید کتاب درسی و یا کتاب کمک آموزشی جدید نیست.

دقت کنید که در کتاب درسی فارسی یازدهم معنی بعضی از کلمات تغییر کرده است اما می توانید ترجمه جدید را به کتاب اضافه کنید و نیازی به خرید کتاب جدید ندارید.

 

تغییرات کتاب درسی دین و زندگی  1400

در کتاب درسی دین و زندگی پایه یازدهم و دوازدهم چند صفحه دچار تغییر شده است که می توانید در کتاب اصلاح کنید و نیازی به تهیه کتاب جدید نیست.

این تغییرات در حد جایگزینی چند کلمه است اما در تست ها می تواند کلید واژه مهمی باشد. پس برای اصلاح این تغییرات کوچک به هیچ وجه تنبلی نکنید!

مقاله مهم  روش مطالعه دین و زندگی

 

تغییرات کتاب درسی عربی  1400

کتاب درسی عربی دوازدهم نسبت به سال تحصیلی گذشته  اندکی تغییر داشته است اما نیازی به تهیه کتاب کمک آموزشی یا کتاب درسی جدید نیست.

تغییرات کتاب های درسی 1400

تغییرات کتاب درسی زیست شناسی 1400

کتاب درسی زیست شناسی دهم تغییرات زیادی داشته است. برای زیست شناسی سال دهم حتما کتاب درسی چاپ 98 و کتاب های کمک آموزشی باید مطابق کنکور 1401 تهیه شود.

در کتاب درسی زیست شناسی یازدهم چند صفحه از کتاب درسی تغییر کرده است. این تغییرات جز مباحث بسیار مهمی هستند که مورد توجه طراحان سوال کنکور قرار می گیرند. برای زیست یازدهم حتما کتاب کمک آموزشی باید تعویض شود ولی تغییرات کتاب درسی را می توانید خودتان به کتاب اضافه کنید.

تغییرات زیست شناسی دوازدهم در چند صفحه از کتاب درسی  است که بیشتر مطالب اضافه شده جز “بیشتر بدانید” هستند و نیازی به  تغییرکتاب کمک آموزشی نیست.

 

تغییرات کتاب درسی شیمی 1400

تغییرات کتاب درسی شیمی دهم زیاد است و کتاب کمک آموزشی حتما باید ویژه کنکور 1401 تهیه شود. کتاب شیمی یازدهم و دوازدهم تغییرات کمی دارند که می توانید به کتاب درسی اضافه کنید اما نیازی به تعویض کتاب درسی و کتاب کمک آموزشی نیست.

مقاله مهم  روش مطالعه شیمی کنکور

 

تغییرات کتاب درسی فیزیک 1400

تغییرات کتاب درسی فیزیک دهم تجربی زیاد است و کتاب کمک آموزشی جدید مطابق با کنکور 1401 بخرید. توجه کنید که تغییرات فیزیک یازدهم هنوز مشخص نشده است.

تغییرات کتاب درسی هندسه 1400

تغییرات کتاب درسی هندسه یازدهم و دوازدهم هنوز مشخص نشده است.تغییرات کتاب درسی هندسه

تغییرات کتاب درسی حسابان 1400

تغییرات کتاب درسی حسابان یازدهم هنوز مشخص نشده است.

 

تغییرات کتاب درسی ریاضی 1400

ریاضی و آمار دهم رشته انسانی :

فصل یک کتاب درسی ریاضی و آمار حذف شده است اما چون به سایر فصل ها مرتبط است، در کنکور مورد سوال قرار می گیرد پس بهتر است آن را مطالعه کنید.

 

ریاضیات گسسته دوازدهم:

تغییرات کتاب درسی ریاضیات گسسته دوزادهم هنوز مشخص نشده است.

 

تغییرات کتاب درسی زمین شناسی 1400

بعضی از جملات کتاب حذف شده اند که می توانید تغییرات را در کتاب خود اصلاح کنید. جملات حذف شده را در کتاب درسی خود مشخص کنید و نیاز به تعویض کتاب کمک آموزشی نیست.

 

تغییرات کتاب درسی علوم و فنون 1400

تغییرات کتاب درسی علوم و فنون دهم بسیار کم است و خودتان می توانید در کتاب درسی اصلاح کنید. اما چون این تغییرات کم است برای اصلاح آن ها تنبلی نکنید! چون همان کلمه ای که تغییر کرده است می تواند نتیجه تست را عوض کند.

مقاله مهم  بودجه بندی کنکور 1402 انسانی به صورت موشکافانه!

برای کتاب درسی علوم و فنون دهم نیازی به تهیه کتاب درسی و کتاب کمک آموزشی جدید نیست.

 

تغییرات کتاب درسی جغرافیا 1400

تغییرات کتاب درسی جغرافیا دهم فقط در بعضی از جزئیات است. این تغییرات را حتما خودتان در کتاب درسی اصلاح کنید. نیازی به تهیه کتاب درسی جدید نیست اما این تغییرات کوچک هم می توانند پاسخ صحیح تست ها را تغییر دهند.

برای تغییرات کتاب درسی جغرافیا دهم نیازی به تعویض کتاب کمک آموزشی نیست.

تغییرات کتاب درسی تاریخ 1400

کتاب درسی تاریخ دهم تغییرات بیشتری دارد که لازم است کتاب درسی جدید مطابق کنکور 1401 تهیه کنید. اما تغییرات کتاب درسی تاریخ یازدهم خیلی اندک است و بهتر است خودتان کتاب را اصلاح کنید.

 

تغییرات کتاب درسی فلسفه 1400

تغییرات کتاب درسی فلسفه دوازدهم خیلی زیاد است و باید کتاب درسی جدید چاپ 1400 را بخرید. مطالب جدیدی به کتاب درسی اضافه شده اند که برای طرح تست های کنکور مورد هدف طراحان سوال کنکور هستند.

پس برای فلسفه دوازدهم کتاب کمک آموزشی را هم ویژه کنکور 1401 تهیه کنید.

تغییرات کتاب درسی انسانی

 

تغییرات کتاب درسی جامعه شناسی 1400

اغلب مطالب کتاب درسی جامعه شناسی دهم تغییر کرده است و باید کتاب درسی چاپ 98 را تهید کنید. دقت کنید که مطالب جدیدی که به کتاب اضافه شده اند چون قبلا از آن ها تست طرح نشده است، برای کنکور 1401 می تواند بسیار سوال خیز باشد.

کتاب کمک آموزشی جامعه شناسی دهم را باید با مهر ویژه کنکور 1401 بخرید. توجه داشته باشید که کتاب کمک آموزشی باید مطابق چاپ 98 کتاب جامعه شناسی دهم باشد!

 

تغییرات کتاب درسی روان شناسی 1400

تغییرات کتاب درسی روان شناسی یازدهم در حدود ۱۷ صفحه از کتاب است. این چند صفحه را می توانید از فایل PDF کتاب درسی چاپ 99 پرینت بگیرید. اما به هیچ وجه از خواندن این 17 صفحه جدید غافل نشوید.

مطالب جدید بسیار تست خیز هستند و پیشنهاد می کنیم که کتاب کمک آموزشی را مطابق کنکور 1401 تهیه کنید. برای اینکه تست های جدیدی که از این 17 صفحه طرح می شود را از دست ندهید حتما از کتاب کمک آموزشی مناسب استفاده کنید.

 

تغییرات کتاب درسی منطق 1400

تغییرات کتاب درسی منطق دهم که مهم هستند فقط در 10 صفحه از کتاب درسی است. البته تغییرات دیگری نیز هستند که اهمیت چندانی ندارند. اما این 10 صفحه را حتما از PDF کتاب درسی چاپ 98 پرینت بگیرید.

برای انتخاب کتاب کمک آموزشی بهتر است ویژه کنکور 1401 باشد تا تست های جدیدی که از این 10 صفحه طرح می شوند را از دست ندهید.

حتما می دانید که حتی پاسخ به یک تست درست در کنکور تاثیر مهمی در نتیجه شما خواهد داشت.

مقاله مهم  بهترین منابع کنکور 1403 | نکات اورژانسی انتخاب منابع کنکور

 

کتاب هایی که تغییرات نداشتند

در این قسمت کتاب هایی که تغییرات نداشتند را می نویسیم. حتما کتاب های بدون تغییر را چک کنید که کتابی را به اشتباه تعویض نکنید.

 1. فارسی دوازدهم
 2. عربی دهم و یازدهم
 3. انگلیسی هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
 4. دین و زندگی دهم
 5. ریاضی تجربی هر سه پایه دهم یازدهم دوازدهم
 6. فیزیک دوازدهم ریاضی
 7. هندسه دهم
 8. آمار و احتمال یازدهم ریاضی
 9. ریاضی و آمار یازدهم و دوازدهم انسانی
 10. علوم و فنون یازدهم و دوازدهم
 11. جامعه شناسی یازدهم و دوازدهم
 12. عربی یازدهم انسانی
 13. جغرافیا یازدهم و دوازدهم
 14. تاریخ دوازدهم
 15. فلسفه یازدهم
 16. اقتصاد دهم

نتیجه گیری

در این مقاله به نکات مهم در تغییرات کتاب های درسی 1400 اشاره کردیم. کتاب هایی که تغییرات زیادی داشتند را حتما تعویض کنید. برای کتاب های درسی دیگر که تغیرات کمتری داشتند باید صفحات مورد نظر را در کتاب خود اصلاح کنید.

در ادامه فایلی که شامل تغییرات جزئی و صفحه به صفحه کتاب های درسی است را دانلود کنید. اگر درمورد تغییرات کتاب درسی 1400 سوالی داشتید می توانید از مشاورین دورخیز راهنمایی بگیرید.

دانلود فایل تغییرات کتاب های درسی 1400

لینک کوتاه مقاله:
مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

از ما کمک بگیر!

اگر بخوای رانندگی یاد بگیری کمک یه مربی خوب میتونه خیلی کارساز باشه! چون سریع‌ و اصولی و بدون خطر میتونی رانندگی رو ازش یاد بگیری. اگر بخوای رتبه برتر بشی هم حضور یه مشاور در کنارت میتونه همین اتفاقات رو رقم بزنه! سریع، اصولی و بدون خطر!

ما در آکادمی دورخیز راه پر پیچ و خم کنکور رو برات روشن و ساده میکنیم تا تلاش‌هات بی نتیجه نمونه! ما کارمون رو خوب بلدیم، چون 12 سال سابقه داریم و خودمون رتبه برتر کنکور بودیم! پس همین الان دکمه درخواست مشاوره رو بزن تا شروع کنیم.

درخواست مشاوره

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مطالب پیشنهادی
پکیج‌های فنون موفقیت در کنکور

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .