تحلیل سوالات کنکور ریاضی 1400

تحلیل سوالات کنکور ریاضی 1400

کنکور ریاضی 1400 هم با تمام سختی ها در تاریخ دهم تیر ماه برگزار شد. از اساسی ترین اقدامات بعد کنکور سراسری ، تحلیل سوالات است که هم به داوطلبان کنکور ریاضی 1400 و هم به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 پیشنهاد می کنیم.

ما  در این مقاله به تحلیل کامل کنکور ریاضی 1400 پرداخته ایم پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

 

تحلیل آماری کنکور ریاضی 1400

در کنکور ریاضی 1400 ، طبق آمار سایت سازمان سنجش تعداد 142 هزار و 62 نفر داوطلب وجود داشته است. آمار داوطلبان کنکور ریاضی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و به همان میزان رقابت میان آن ها کمتر شده است.

کنکور ریاضی 1400

 

تحلیل سوالات کنکور ریاضی 1400 دروس عمومی

ادبیات

درس ادبیات کنکور ریاضی ، سطح قابل قبولی دارد و 48 درصد داوطلبان این درس را در حد انتظار ارزیابی کرده اند.

این درس شامل 25 سوال است که 3 سوال لغت و واژه ، 3 سوال املاء ، یک سوال تاریخ و ادبیات ، 4 سوال آرایه ، 5 دستور زبان و 9 سوال قرابت معنایی دارد.

سوالات واژگان سطح خوب و قابل انتظاری دارند و تنها ممکن است که صورت سوال 3 برای داوطلبان متفاوت باشد اما از نظر محتوا تفاوتی ایجاد نشده است.

از سال گذشته بخش تاریخ ادبیات به یکی از چالشی ترین بخش های ادبیات تبدیل شده است که برای پاسخگویی به آن ، داوطلبان باید اشعار و نام شعرا را حفظ باشند.

آرایه های ادبی دشوار ترین مبحث این درس است. در این بخش تاکید بیش از حد بر روی آرایه های تشبیه ، استعاره و مجاز وجود دارد. همچنین دو سوال شمارشی مطرح شده است که باعث زمان گیر شدن این تست ها می شود.

سوالات دستور زبان هم سطح خوبی دارند اما داوطلبانی که سطح متوسط یا پایین تر دارند ، زمان بر و دشوار محسوب می شود. در این بخش هم دو سوال شمارشی مطرح شده است.

سوالات قرابت معنایی هم سطح قابل انتظاری دارند که استفاده از دو ضرب المثل و عبارت عربی باعث ساده تر شدن این بخش برای داوطلبان شده است.

مبحث سوالات تعداد سوال سطح سوالات
لغت و املاء 6 متوسط
تاریخ ادبیات 1 سخت
آرایه های ادبی 4 سخت
دستور زبان 5 متوسط
قرابت معنایی 9 متوسط

 

عربی

درس عربی هم دارای 25 سوال از بخش های ترجمه ، درک مطلب ، تحلیل صرفی و قواعد است.

سوالات ترجمه ، سوالات بسیار استاندارد و خوبی هستند که به راحتی قابل پاسخگویی می باشند. یک تست بخش تعریب هم بسیار ساده مطرح شده است.

تست های دشوار این درس شامل سوالات 33 ، 34 ، 36 ،37 ، 38 ، 39 ، 43 ، 44 و 46 هستند.

متن عربی انتخاب شده ، دشوار و کمی مفهومی است زیرا موضوعات انتزاعی و اجتماعی نسبت به موضوعات دیگر سخت تر هستند.

سوالات تحلیل صرفی هم ، سوالات نسبتا ساده و خوبی هستند که به راحتی قابل پاسخگویی اند.

دو سوال اول قواعد مربوط به لغت است و ارتباطی با قواعد ندارد. در مورد قواعد هم تاکید روی اسم تفضیل ، اعداد ، مفعول مطلق و قواعد دوازدهم است.

مبحث سوالات تعداد سوالات سطح سوالات
ترجمه و تعریب 10 ساده
درک مطلب 4 سخت
تحلیل صرفی 3 ساده
قواعد 8 متوسط

 

دین و زندگی

درس دین و زندگی هم دارای 25 سوال که 8 سوال از پایه دهم ، 8 سوال از پایه یازدهم و 9 سوال از پایه دوازدهم است.

5 سوال ترکیبی این درس شامل سوالات 54 ، 63 ، 68 ، 70 و 72 هستند.

8 سوال از آیات ، 4 سوال از احادیث ، 1 سوال ترکیبی از آیه و حدیث ، 1 سوال ترکیبی از آیه و شعر و 8 سوال از متن دروس طراحی شده است.10 سوال تک قسمتی و 15 سوال دو قسمتی طراحی شده است.

از همه دروس دوازدهم سوال طرح شده است به جز درس 10. همچنین در پایه های دهم و دوازدهم به نیمسال اول اهمیت بیشتری داده شده است.برخلاف سال های گذشته ، سوالی از بخش احکام نیامده است و سوال 67 از شعر درس اول دوازدهم طرح شده است.

وجود تعداد بالای سوالات از آیات و احادیث نشان دهنده اهمیت این دو بخش است که باید در خواندن آن ها دقت بسیاری به عمل آید.

 

زبان انگلیسی

درس زبان انگلیسی هم مانند دروس عمومی دیگر دارای 25 سوال از مباحث گرامر ، واژگان ، کلوزتست و درک مطلب است.

سطح بخش گرامر متوسط بوده و بیشترین سهم سوالات برای پایه دوازدهم است.

در بخش واژگان هم سوال چالشی وجود ندارد اما سوال 87 که از بخش ضرب المثل ها است ، ممکن است داوطلبان را دچار خطا کند. در سوال 82 واژگان هم صورت سوال کمی مبهم است. بیشترین سهم از واژگان برای پایه دهم است.

سوالات کلوزتست هم سطح قابل انتظاری دارند و تنها سوالاتی که نیازمند  دقت و تامل بیشتری هستند ، سوالات 88 و 90 هستند.سطح سوالات درک مطلب هم خیلی دشوار نیست و فقط سوال 94 کمی نیاز به تامل دارد.

مبحث سوالات تعداد سوالات سطح سوالات
گرامر 4 متوسط
واژگان 8 متوسط
کلوز تست 5 متوسط
درک مطلب 8 متوسط

 

تحلیل سوالات کنکور ریاضی 1400 دروس اختصاصی

ریاضی

به جرئت می توان گفت دشوار ترین درس در این آزمون ، درس ریاضی است که بیش از 95 درصد داوطلبان این درس را  بسیار دشوار دانسته اند.

تحلیل کنکور ریاضی 1400

 

هندسه و گسسته

تعداد سوالات هندسه و گسسته در کنکور ریاضی 1400 ، 31 سوال است که نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

سوالات 127 و 132 به مبحث قضیه بنیادی مربوط می شوند که در کتاب های نظام جدید مطرح نشده است و سوال 144 ، ترانهاده یک ماتریس است که در کتاب هندسه نظام جدید وجود ندارد. همچنین سوال 145 درمورد مکان هندسی در فضا است ، در حالی که در کتاب فقط از مکان هندسی در صفحه صحبت شده است. سوال 142 ، سوالی ترکیبی با بردار است.

سوال 150 ، سوالی بسیار ساده است که تنها با یک عددگذاری قابل حل است. دو سوال احتمال بسیار دشوارتر از سال های گذشته مطرح شده اند.

سوالات 140 ، 144 ، 145 و 147 ایراد علمی دارند.

مبحث سوالات تعداد سوالات
ترسیم های هندسی و استدلال 1
چند ضلعی ها 1
دایره 4
تبدیل های هندسی 1
روابط طولی در مثلث 2
ماتریس 2
مقاطع مخروطی 3
بردارها 1
مبانی ریاضیات 2
آمار و احتمال 5
نظریه اعداد 6
گراف 2
ترکیبیات 3

 

حسابان

تعداد سوالات درس حسابان افزایش یافته است و به 24 سوال رسید که اعداد سوالات ریاضی دهم  2 سوال ، حسابان یازدهم 8 سوال و حسابان دوازدهم 14 سوال است. و ترتیب قرارگیری سوالات براساس موضوع است.

در این درس 5 سوال وجود دارد که از محدوده کتاب درسی خارج می باشد : 106 ، 109 ، 111 ، 116 و 119.

مبحث سوالات تعداد سوالات
مجموعه، الگو و دنباله 2
مثلثات 3
معادله و نامعادله 2
تابع 1
بخش پذیری و تقسیم 1
تابع نمایی و لگاریتمی 5
حد و پیوستگی 1
حد نامتناهی و حد در بی نهایت 3
مشتق 3
کاربرد مشتق 3
پیشنهاد مطالعه  راهکار افزایش سرعت محاسبات برای کنکور

 

فیزیک

درس فیزیک کنکور ریاضی 1400 ، دارای 45 سوال است. در سایت قلم چی 31 درصد داوطلبان این درس را دشوارتر از حد تصور ، 44 درصد کمی دشوار و 20 درصد در حد انتظار ارزیابی کرده اند.

بودجه بندی سوالات امسال نسبت به سال گذشته تغییر زیادی ندارد و تعداد زیادی از سوالات از متن و شکل های کتاب درسی آمده است که نشان دهنده اهمیت آن است.

حدود 22 درصد از فیزیک دهم ، 31 درصد از فیزیک یازدهم و 47 درصد از فیزیک دوازدهم سوال مطرح شده است. سوالاتی با محاسبات زمان گیر نسبت به کنکور 99 کمتر شده است اما تعداد سوالات ترکیبی بیشتر شده است.

در 19 سوال امسال از شکل و نمودار کتاب درسی سوال مطرح شده است. در مبحث گرما از دمای فارنهایت برای اولین بار در کنکور سوال آمده است.

در مبحث فیزیک اتمی همیشه بیشینه انرژی جنبشی را می خواستند اما امسال بیشینه تندی را سوال کرده اند. همچنین در سوالات آسانسور،  پیدا کردن جهت شتاب از مطالب مهم نظام جدید است. در مبحث دوازدهم 5 سوال مستقیم و غیر مستقیم از تندی متوسط آمده است.

تعداد سوالات حرکت شناسی ، دینامیک و نوسان کاهش یافته است اما تعداد سوالات فیزیک اتمی دو برابر شده است. سوالات ترمودینامیک و مغناطیس یک سوال افزایش یافته اند و از مبحث قانون ارشمیدوس و اصل برنولی سوالی طرح نشده است.

مبحث سوالات تعداد سوال سطح سوالات
حرکت بر خط راست 4 سخت
دینامیک و حرکت دایره ای 4 سخت
نوسان و موج 4 سخت
برهم کنش های موج 3 متوسط
آشنایی با فیزیک اتمی 4 ساده
آشنایی با فیزیک هسته ای 2 ساده
الکتریسیته ساکن 5 متوسط
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 4 متوسط
مغناطیس 3 ساده
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب 2 ساده
فیزیک و اندازه گیری 1 ساده
کار، انرژی و توان 1 متوسط
ویژگی های فیزیکی مواد 2 متوسط
دما و گرما 2 ساده
ترمودینامیک 4 متوسط

 

شیمی

درس شیمی دارای 35 سوال است که از بین آن ها 5 سوال ترکیبی مطرح شده است و 30 سوال باقی مانده بین سه پایه تقریبا مساوی تقسیم شده است. در سایت قلم چی حدود 70 درصد داوطلبان این درس را دشوار ارزیابی کرده اند.

تعداد سوالات شمارشی افزایش یافته و حدود 5/2 برابر شده است. سوالات شمارشی نیازمند دقت بسیار بالایی هستند و احتمال خطا در آن ها زیاد است.سوالات محاسباتی که در سال 99 ، 17 سوال بود کاهش یافته است.

تحلیل ریاضی

در برخی سوالات مانند سوال 205 از سوالات المپیاد با کمی تغییر استفاده شده است. این سوال به همراه سوالات 207 ، 209 و 211 جزء سوالات خلاقانه محسوب می شوند.

سوال 215 به قانون هس اشاره دارد که یک نمونه سوال جدید است و ممکن است برای داوطلبان چالش برانگیز باشد. همچنین مسائل استوکیومتری دارای سطح دشواری هستند مانند سوالات 209 و 211.

4 سوال از مبحث شیمی آلی طراحی شده است که نسبت به سال گذشته 2 سوال کاهش یافته است.نکته جالب توجه در کنکور امسال ، نبودن سوال ترکیبی از هر سه پایه در این درس است.

مبحث سوالات تعداد سوالات
کیهان زادگان الفبای هستی 4
ردپای گازها در زندگی 3
آب آهنگ زندگی 4
قدر هدایای زمین را بدانیم 5
در پی غذای سالم 4
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر 3
مولکول ها در خدمت تندرستی 4
آسایش و رفاه در سایه شیمی 3
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری 2
شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر 3

 

جمع بندی

با بررسی سوالات کنکور ریاضی 1400 به این نتیجه می رسیم که ، کنکور امسال ، کنکوری دشوار بوده که نیاز به مطالعه اصولی و مفهومی دارد و صرفا با حفظ کردن مطالب یا اکتفا کردن به تمرینات کتاب درسی قادر به کسب درصد خوبی نخواهید بود اما هنوز هم منبع اصلی کتاب درسی می باشد. اگر داوطلب کنکور 1400 بودید ، نگران نباشید چون کنکور برای همه سخت بوده است پس خود را برای انتخاب رشته آماده کنید.

لینک کوتاه مقاله:
مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

از ما کمک بگیر!

اگر بخوای رانندگی یاد بگیری کمک یه مربی خوب میتونه خیلی کارساز باشه! چون سریع‌ و اصولی و بدون خطر میتونی رانندگی رو ازش یاد بگیری. اگر بخوای رتبه برتر بشی هم حضور یه مشاور در کنارت میتونه همین اتفاقات رو رقم بزنه! سریع، اصولی و بدون خطر!

ما در آکادمی دورخیز راه پر پیچ و خم کنکور رو برات روشن و ساده میکنیم تا تلاش‌هات بی نتیجه نمونه! ما کارمون رو خوب بلدیم، چون 12 سال سابقه داریم و خودمون رتبه برتر کنکور بودیم! پس همین الان دکمه درخواست مشاوره رو بزن تا شروع کنیم.

درخواست مشاوره

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مطالب پیشنهادی
پکیج‌های فنون موفقیت در کنکور

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .