تحلیل سوالات کنکور انسانی

تحلیل سوالات کنکور انسانی 1400

کنکور انسانی 1400 هم با تمام دغدغه ها و نگرانی ها برگزار شد . در این مقاله قصد داریم به تحلیل سوالات کنکور انسانی 1400 بپردازیم . یکی از مهم ترین اقدامات برای داوطلبان کنکور انسانی 1400 و حتی داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور انسانی 1401 را دارند ، بررسی سوالات کنکور انسانی 1400 است. ما در ادامه مطلب کنکور انسانی 1400 را با جزئیات کامل برای شما تحلیل کرده ایم.

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ داده می شود:

آیا کنکور انسانی 1400 سخت بود ؟

سخت ترین درس کنکورانسانی 1400 کدام بود؟

کنکور انسانی 1400 با سال های قبل چه تفاوتی داشت ؟

 

تحلیل آماری کنکور انسانی 1400

در کنکور 1400 ، در گروه انسانی تعداد 370 هزار و 112 نفر در سایت سازمان سنجش  ثبت نام کرده اند. این آمار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است پس رقابت بین داوطلبان هم سخت تر شده است.

در ادامه به تحلیل درس به درس و جزئی کنکور انسانی 1400 می پردازیم:

کنکور انسانی 1400

 

تحلیل سوالات کنکور انسانی 1400 دروس عمومی

ادبیات

درس ادبیات کنکور انسانی 1400، در سطح قابل پیش بینی و خوبی بود. این درس از 25 سوال طراحی می شود که شامل لغت ، املاء ، آرایه ، تاریخ ادبیات ، قرابت معنایی و دستور زبان است.

زمان در نظر گرفته شده برای درس ادبیات 18 دقیقه می باشد که این زمان متناسب با سوالات نبوده و به خصوص در بخش آرایه های ادبی وجود دو سوال شمارشی ، زمان پاسخگویی به سوالات را افزایش داده است.

سوالات بخش لغت قابل انتظار بود و می توان این بخش را متوسط رو به ساده ارزیابی کرد اما در بخش املا ، واژگان هم آوا و مشابهت های املایی مورد توجه قرار گرفته بود که بدون فهم معنای صورت سوال قابل پاسخگویی نیست.

بخش آرایه های ادبی سطح دشواری دارد و از آرایه های تشبیه ، ایهام و استعاره بیشتر استفاده شده است. یکی از ایرادات این درس در بخش آرایه ها است که در سوال 8 و گزینه 4 کلمه سودا به اشتباه سواد نوشته شده است که متاسفانه در حل سوال هم تاثیر دارد.

سوالات بخش قرابت معنایی هم ، سوالات خوب و معقولی هستند.

درس ادبیات کنکور انسانی 1400 در کل برای داوطلبان قابل انتظار بوده است و با مطالعه مناسب قابل پاسخگویی بوده است.

مبحث سوالات تعداد سوال سطح سوالات
لغت و املاء 6 متوسط
تاریخ ادبیات 1 سخت
آرایه های ادبی 4 سخت
دستور زبان 5 متوسط
قرابت معنایی 9 متوسط

 عربی

درس عربی عمومی  شامل 25 سوال از مباحث  ترجمه و تعریب ، قواعد و تحلیل صرفی است.

درس عربی کنکور انسانی 1400 ، در سطح متوسط و قابل انتظاراست . زمان در نظر گرفته شده برای درس عربی 25 دقیقه است .

سوالات بخش ترجمه و تعریب ، سوالات خوبی هستند و پیچیدگی خاصی ندارند. سوال 35 ، سوال قابل پیش بینی اما فراتر از اهداف ذکر شده در کتاب درسی بود.

سوالات درک مطلب سطح متوسط رو به دشواری دارند و شامل دو سوال ساده ، یک سوال متوسط و یک سوال دشوار هستند.

سوالات اعراب و تحلیل صرفی ، سوالات بسیار ساده ای هستند و داوطلبان به راحتی قادر به پاسخگویی به آن ها هستند.

یک سوال واژگان که در این درس مطرح شده است به صورت ترکیبی از مترادف و متضاد و مفرد و جمع است.

مبحث سوالات تعداد سوالات سطح سوالات
ترجمه 10 متوسط
درک مطلب 4 سخت
تحلیل صرفی 3 ساده
قواعد 8 متوسط

 

پیشنهاد مطالعه  روش مطالعه عربی

 

دین و زندگی

درس دین و زندگی هم مانند  دروس ادبیات و عربی شامل 25 سوال است که  شامل 14 سوال از آیه ، 6 سوال از متن ، 2 سوال از شعر و 3 سوال از احادیث است. زمان در نظر گرفته شده برای این درس 17 دقیقه می باشد. چیدمان سوالات این درس به ترتیب پایه مرتب شده اند.

این درس شامل 14 سوال تک قسمتی و 11 سوال دو قسمتی است و نکته قابل توجه این است که امسال سوال سه قسمتی مطرح نشده است.

بیشترین سوالات از پایه دوازدهم مطرح شده است که شامل 9 سوال می شود و از همه دروس پایه دوازدهم به جز درس 5 سوال طرح شده است.

در درس دین و زندگی 4 سوال ترکیبی طراحی شده است که 3 سوال آن از بین درس های یک پایه  و یک سوال از بین دروس دهم و دوازدهم است.

درس دین و زندگی هر سال به سمت مفهومی شدن می رود و طراحان تمایل به طرح سوالات مفهومی دارند و برای حل سوالات دینی باید ارتباط بین مفاهیم دروس و آیات را درک کنید.

تحلیل انسانی

 

زبان

آخرین درس از دفترچه عمومی ، درس زبان انگلیسی است. سوالات درس زبان شامل مباحث گرامر ، واژگان ، درک مطلب و کلوز تست می شود . می دانیم که لغات فقط از کتاب درسی مطرح نمی شود و فراتر از کتاب درسی می رود که با مطالعه منابع مناسب دیگر می توانید از پس آن بربیایید.

زمان در نظر گرفته شده برای این درس 20 دقیقه می باشد که با تمرین و تست زنی می شود در این زمان محدود به سوالات پاسخ داد. بیشترین تعداد سوالات درس زبان از پایه دوازدهم مطرح شده است.

در بخش گرامر ، سطح سوالات متوسط است و سوال چالشی وجود ندارد و تنها نکته جالب توجه در این بخش طرح سوالی از پایه هشتم است.

8 سوال بخش واژگان سطح خوبی دارند و سوال چالشی در این بخش به چشم نمی خورد.

سوالات کلوز تست سطح متوسطی دارند و یک سوال چالشی در این بخش وجود دارد که سوال 92 است و بیش از 90 درصد پاسخ دهندگان گزینه 1 را انتخاب کرده اند اما  به نظر می رسد گزینه صحیح ، گزینه 3 باشد.

مبحث سوالات تعداد سوالات سطح سوالات
گرامر 4 متوسط
واژگان 8 متوسط
کلوز تست 5 متوسط
ریدینگ 8 متوسط

 

تحلیل سوالات کنکور انسانی 1400 دروس اختصاصی

ریاضی

درس ریاضی اولین درس دفترچه اختصاصی کنکور انسانی است. این درس شامل 20  سوال است. درس ریاضی در کنکور انسانی 1400 ، بسیار دشوار ارزیابی شده است و 91  درصد داوطلبان این درس را دشوار دانسته اند.

رویکرد این درس در کنکور 1400 تغییر کرده است و سوالات مطرح شده متناسب با تمرین های کتاب درسی نیست و سطح بسیار دشوارتری دارند.

به جز سوالات 108 ، 111 ، 113 ، 114 ، 116 ، 117 و 119 که مشابه تمرینات کتاب درسی و کنکور های گذشته هستند ، سایر سوالات مفهومی و خلاقانه طراحی شده اند.

سوالات 103 ، 104 ، 106 و 109 به صورت ترکیبی از چند مبحث مطرح شده است. سوال 107 ، سوالی چالشی و سخت است که دبیران در پاسخگویی به آن اختلاف نظر دارند.

کسب درصد خوب در درس ریاضی فقط با تمرین زیاد به دست می آید ، همچنین اکتفا کردن به کتاب درسی پاسخگوی سوالات کنکور نیست و شما باید از منابع مناسب دیگر کمک بگیرید.

 

مبحث سوالات تعداد سوالات
معادله درجه دو 3
تابع 3
کار با داده های آماری 2
نمایش داده ها 1
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی 2
تابع 1
آمار و احتمال 3
الگو های خطی و غیر خطی 5

اقتصاد

درس اقتصاد شامل 15 سوال است. تمامی سوالات این بخش براساس مباحث و تمرینات کتاب درسی است و تنها یک سوال خارج از مطالب کتاب درسی مطرح شده است که سوال 114 با موضوع نرخ تصاعدی طبقه ای است که از کتاب حذف شده است.

تعداد سوالات مسائل کاهش و تعداد سوالات مفهومی افزایش یافته است. 6 سوال به صورت مستقل از مباحث کتاب درسی ، 4 سوال به صورت ترکیبی و 5 سوال مسئله مطرح شده است.

بیشترین تعداد سوال مربوط به بخش آشنایی با اقتصاد و اعداد 7 سوال است.

به طور کلی سطح درس اقتصاد متوسط رو به ساده است و 45 درصد داوطلبان آن را متوسط ارزیابی کرده اند.

مبحث سوالات تعداد سوالات
آشنایی با اقتصاد 7
نهاد های پولی و مالی 1
توسعه اقتصادی 1
مدیریت کلان اقتصادی 1
ترکیبی 5

 

پیشنهاد مطالعه  چگونه مفهومی درس بخوانیم؟ (آموزش 5 تکنیک طلائی)

 

ادبیات اختصاصی

درس ادبیات اختصاصی امسال کاملا در حد انتظار است و داوطلبان می توانند با قاطعیت به سوالات پاسخ دهند.

بخش آرایه های ادبی سطح متوسط رو به دشوار دارد که بیشتر توجه به آرایه های بیانی ، به خصوص مجاز و استعاره است.

سوالات 146 و 149 جزء سوالات تیپ جدید هستند. سوال 145 دشوار ترین سوال این درس محسوب می شود که طراح اصرار دارد برای حل سوال از یکی از دو آرایه مجاز و استعاره که بسیار به هم نزدیک هستند ، استفاده شود.

سوالات قافیه نسبت به سال های گذشته ساده تر بودند و سوالات بخش عروض هم ساده و متناسب هستند و نسبت به سال های گذشته بسیار ساده تر طراحی شده اند و تنها سوال 160 کمی سطح بالاتری نسبت به باقی سوالات دارد.

تعداد سوالات مفهومی در بخش سبک شناسی کم است.

سوال 165 ، سوالی ترکیبی از بخش قرابت معنایی است که در دو یا سه کتاب علوم و فنون ادبی مطرح شده است.

داوطلبان برای پاسخگویی به سوال 141 باید ابیات کتاب درسی و سرایندگان آن ها را حفظ کنند.

مبحث سوالات تعداد سوال سطح سوالات
تاریخ ادبیات 9 متوسط
آرایه 7 سخت
عروض و قافیه 9 ساده
قرابت معنایی 5 متوسط

 

عربی اختصاصی

عربی اختصاصی که جزء دروس تخصصی است نسبت به عربی عمومی دشوارتر و تخصصی تر است. اما 51 درصد داوطلبان این درس را در حد انتظار ارزیابی کرده اند.

سوالات ترجمه و تعریب ، سوالات متناسبی هستند و به جز یک سوال ، باقی سوالات پیچیدگی ندارند.در کنکور امسال سوال توضیح متناسب با واژه یا سوال کلوزتست طرح نشده است.

سوال مفهوم 174 ، سوال ساده است که در صورت سوال از آیه قرآن استفاده شده است.

مبحث سوالات تعداد سوالات سطح سوالات
ترجمه و تعریب 8 متوسط
درک مطلب 1 متوسط
تحلیل صرفی 3 سخت
ضبط حرکات 1 متوسط
قواعد 7 متوسط

 

تاریخ و جغرافیا

تاریخ

15 سوال از درس تاریخ مطرح می شود که از هر پایه به تعداد مساوی و 5 سوال است.

سوالات 190 ، 196 ، 197 ، 198 و 200 تیپ جدید سوال هستند و سوال 190 ، سوالی ترکیبی است که در کنکور های نظام قدیم و جدید بی سابقه است.  درسوال 197 می توان هر چهار گزینه رو پاسخ در نظر گرفت که سوال مناسبی نیست و نیاز به دقت بسیار زیادی دارد. سوال 198 هم دو قسمتی است که نمونه آن سابقه نداشته است.

کنکور انسانی 1400

سوالات تاریخ دهم به جز یک سوال همگی حفظی هستند که داوطلبان برای پاسخگویی به آن ها باید خط به خط کتاب درسی را حفظ باشند. سوال آخر یازدهم هم سوالی حفظی است با این تفاوت که طراح دقت بسیاری در طراحی آن به خرج داده و از حالت استاندارد خارج شده است.

سوال اول تاریخ دوازدهم هم از دو قسمت کتاب طراحی شده است و دشوار محسوب می شود.

سوالات درس تاریخ نسبت به سال های گذشته دشوارتر ارزیابی می شود و تحولات اساسی در این درس به چشم می خورد برای مثال طرح سوالات ترکیبی ، طرح سوالات دو بخشی که تا کنون دیده نشده است و نمونه سوالی که از داوطلب در صورت سوال گزینه غلط را می خواهد.

 

مبحث سوالات تعداد سوالات
تاریخ شناسی 1
ایران در عصر باستان 4
ظهور اسلام،حرکتی تازه در تاریخ بشر 2
ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه 3
ایران و جهان در دوران معاصر 3
انقلاب اسلامی 2

 

جغرافیا

درس جغرافیا هم مانند تاریخ دارای 15 سوال می باشد که سهم هر پایه 5 سوال است.

نکته جالب توجه و جدیدی که در این درس به چشم می خورد ، بهره گیری از تصاویر کتاب درسی در طراحی 5 سوال است که تا کنون بی سابقه بوده است.

سوالات 203 ، 208 ، 210 و 212 باعث  دشوار شدن و وقت گیر شدن این درس هستند. همچنین سوالات 201 ، 203 ، 207 ، 208 و 210 دشوار ترین سوالات در این درس هستند که مستلزم درک کامل مفاهیم و ارتباط میان آن ها می باشد.

سوالات 201 ، 203 ، 207 و 208 کاملا مفهومی هستند. همچنین همه سوالات دارای گزینه های طولانی و مفهومی هستند و از عبارت های کوتاه استفاده نشده است.

به طور کلی درس تاریخ و جغرافیا دشوار ارزیابی شده است و تغییراتی که در این درس ایجاد شده ، بیانگر آن است که با مطالعه گذرا داوطلبان قادر به پاسخگویی به سوالات نیستند و باید مطالب را به صورت مفهومی خوانده و به ارتباط بین مطالب توجه ویژه ای داشت. همچنین در درس جغرافیا اشکال و نمودار ها اهمیت بسیاری دارند.

مبحث سوالات تعداد سوالات
جغرافیا چیست 1
جغرافیای طبیعی ایران 2
جغرافیای انسانی ایران 2
ناحیه چیست 1
نواحی طبیعی 2
نواحی انسانی 1
نواحی سیاسی 1
جغرافیای سکونتگاه ها 2
جغرافیای حمل و نقل 1
مخاطرات طبیعی 2

 

علوم اجتماعی

درس علوم اجتماعی شامل 20 سوال است که از بین آن ها دو سوال از پایه دهم ، 5 سوال از پایه یازدهم ، 6 سوال از پایه دوازدهم و 7 سوال به صورت ترکیبی مطرح شده است که 3 سوال از ترکیب هر سه پایه است.

همانطور که می دانید سوالات درس جامعه شناسی به صورت چند بخشی طراحی می شوند که شاید  بخش های آن هیچ ارتباطی هم با هم نداشته باشند. در کنکور امسال هم یک سوال دو بخشی ، دو سوال سه بخشی و 9 سوال چهار بخشی وجود دارد، و بقیه سوالات به صورت تک بخشی هستند.

سوال 235 ، سوالی ترکیبی و مفهومی است که از مطالب دروس 3 تا 7  دوازدهم  طراحی شده است.

به طور کلی درس علوم اجتماعی متوسط و در حد انتظار ارزیابی شده است که داوطلبان با مطالعه درست و اصولی و شناخت سوالات این درس می توانند درصد خوبی از آن کسب کنند.

 

مبحث سوالات تعداد سوالات
پایه دهم 2
پایه یازدهم 5
پایه دوازدهم 6
ترکیبی 7

 

فلسفه و منطق

درس فلسفه و منطق شامل 25 سوال است که 8 سوال از درس منطق ، 8 سوال از  فلسفه یازدهم و 9 سوال از فلسفه دوازدهم طراحی شده است.

سوالات ساده این دروس شامل سوالات 238 ، 240 ، 242 ، 243 ، 244 ، 249 و … هستند

و سوالاتی با سطح متوسط شامل سوالات 237 ، 246 ، 247 ، 251 ، 252 ، 255 ، 256 ، 258 و …. می شوند.

همچنین سوالات دشوار شامل سوالات 245 ، 248 ، 253 ، 257 ، 260 و …. هستند.

طراحی سوالات فلسفه و منطق در کنکور امسال خلاقانه تر شده و با ترکیب کردن چند نکته و فهمیدن خود صورت سوال ، به سوالات دشواری تبدیل شده است.

در بین سوالات تست هایی وجود دارد که مورد انتقاد قرار گرفته است با این دلیل که می شود هر چهار گزینه را ، گزینه صحیح در نظر گرفت مانند سوالات 241 ، 247 ، 250 و 259.

مبحث سوالات تعداد سوالات
روابط میان ذهن، زبان و خارج 3
استدلال استقرایی 2
قضیه خملی و قیاس اقترانی 3
فلسفه و ابعاد آن 2
معرفت و شناخت 3
انسان 3
پیرامون واقعیت و هستی 3
پیرامون خدا و عقل 4
نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسلام 2

 

روان شناسی

درس روانشناسی شامل 20 سوال است که در دو سبک حفظی و مفهومی طراحی شده و بیشتر سوالات به صورت تک قسمتی و 2 سوال چند قسمتی وجود دارد.

بیشترین تعداد سوالات برای دروس 3 و 4 و کمترین تعداد سوالات برای درس 7 است.

سوالات درس روانشناسی هم به سمت مفهومی شدن پیش می روند و استفاده از مثال های خارج از کتاب درسی بیشتر به چشم می خورد مانند سوالات 262 ، 263 ، 278 ، 279 و …

در سوال 280 ممکن است که صورت سوال برای داوطلب مبهم باشد و همین موضوع باعث پاسخ غلط به تست شود. همچنین سوال 264 گزینه های شبیه به هم دارد که ممکن است برای داوطلبان دشوار باشد.

سوال 266 هم یک سوال تحلیلی است که باید داوطلب با توجه به مطالبی که آموخته سوال را تحلیل کرده و پاسخ دهد.

مبحث سوالات تعداد سوالات
روانشناسی:تعریف و روش مورد مطالعه 3
روانشناسی رشد 4
احساس،توجه،ادراک 4
حافظه و علل فراموشی 2
تفکر(1) حل مسئله 2
تفکر(2) تصمیم گیری 2
انگیزه و نگرش 1
روانشناسی سلامت 2

 

جمع بندی

در پایان تحلیل سوالات کنکور انسانی 1400 به این نتیجه می رسیم که کنکور انسانی 1400 ، کنکور دشواری بود اما با این حال باز هم مهم ترین منبع برای داوطلبان کتاب درسی و منابع تستی می باشد.

کنکور انسانی هم در تقریبا تمام دروس به سمت مفهومی شدن می رود پس شما باید به این نکته توجه کنید که با خواندن طوطی وار نمی توانید از پس کنکور برآیید پس مفهومی درس خواندن را فراموش نکنید.

لینک کوتاه مقاله:
مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

از ما کمک بگیر!

اگر بخوای رانندگی یاد بگیری کمک یه مربی خوب میتونه خیلی کارساز باشه! چون سریع‌ و اصولی و بدون خطر میتونی رانندگی رو ازش یاد بگیری. اگر بخوای رتبه برتر بشی هم حضور یه مشاور در کنارت میتونه همین اتفاقات رو رقم بزنه! سریع، اصولی و بدون خطر!

ما در آکادمی دورخیز راه پر پیچ و خم کنکور رو برات روشن و ساده میکنیم تا تلاش‌هات بی نتیجه نمونه! ما کارمون رو خوب بلدیم، چون 12 سال سابقه داریم و خودمون رتبه برتر کنکور بودیم! پس همین الان دکمه درخواست مشاوره رو بزن تا شروع کنیم.

درخواست مشاوره

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مطالب پیشنهادی
پکیج‌های فنون موفقیت در کنکور

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .