هاجر آشوری

هاجر آشوری

مشاور کنکور ریاضی

رتبه کنکور

501

رشته تحصیلی

دانشجوی مهندسی برق

نام دانشگاه

شهید بهشتی تهران

کارت دانشجویی

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی