لیست رشته های کنکور انسانی 99

لیست رشته های کنکور انسانی 1401

در این مقاله لیست کامل رشته های کنکور سراسری انسانی 1401 را آورده ایم. با مطالعه این مقاله علاوه بر آشنایی با رشته های کنکور انسانی می توانید زیرگروه های رشته انسانی و ضریب هر درس را در آن زیر گروه بررسی کنید. همچنین ، به معرفی رشته های بدون آزمون و دانشگاه آزاد نیز پرداخته ایم. با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی  1401 ، فایل مربوطه را در این مقاله برای شما قرار خواهیم داد. در مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری از مطالب همین مقاله برای کمک به دانش آموزان استفاده زیادی می شود.

 

پیشنهاد مطالعه  مشاوره انتخاب رشته کنکور 1402

 

دفترچه انتخاب رشته کنکور انسانی 1401

هر سال بعد از برگزاری کنکور سراسری دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org قرار می گیرد. این دفترچه شامل رشته محل‌ها ، کد هر رشته محل ، ظرفیت دانشگاه ها ، جنسیت پذیرش داوطلبان و شرایط خاص رشته ها و دانشگاه ها می باشد. اگر شما در کنکور انسانی 1401 شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل های دانشگاه های سراسری ( روزانه ، شبانه ،پردیس ،خودگردان ،پیام نور ،غیر انتفاعی و مجازی ) شده اید ، باید دفترچه را به دقت مطالعه کنید. در فرم انتخاب رشته ، 150 انتخاب خواهید داشت. بنابراین باید با توجه به رتبه ای که کسب کردید و سایر ملاک های شخصی ، اولویت بندی مشخصی از رشته محل ها تهیه کنید.

گروه انسانی دارای 5 زیرگروه می باشد. در هر زیر گروه ، ضرایب دروس اختصاصی با سایر زیرگروه ها متفاوت است. ضرایب دروس عمومی در تمام زیرگروه ها ثابت است. ضرایب دروس اختصاصی 3 برابر دروس عمومی است.

 

درس زبان و ادبیات فارسی فرهنگ و معارف اسلامی زبان عربی زبان خارجی
ضریب 4 3 2 2

 

پیشنهاد مطالعه  در انتخاب رشته علاقه مهم تره یا پول ؟

 

لیست رشته های کنکور انسانی 1401

در ابن قسمت لیست رشته های کنکور انسانی را به تفکیک هر زیرگروه آورده ایم. همچنین ضرایب دروس اختصاصی را در هر زیرگروه می توانید بررسی کنید.

رشته های زیرگروه 1 کنکور انسانی

درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 2 1 4 4 1 1 3 1

 

مقطع کارشناسی ارشد پیوسته کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی ، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق ، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد
مقطع کارشناسی آموزش الهیات ، آموزش زبان عربی ، آموزش زبان و ادبیات فارسی ، ادیان و مذاهب ، ادیان و عرفان ، ایران شناسی ، تاریخ تمدن ملل اسلامی ، تربیت مروج سیاسی ، حقوق ، زبان و ادبیات ترکی آذری ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات کردی ، شیعه شناسی ، علوم قرآن و حدیث ، علوم قضایی ، فرهنگ و معارف اسلامی ، فقه شافعی ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق مذاهب اسلامی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، فلسفه ، فلسفه و حکمت اسلامی ، فلسفه و عرفان اسلامی ، فلسفه و کلام اسلامی ، مترجمی زبان عربی ، مربیگری عقیدتی ، مطالعات امنیتی ، معارف اسلامی ، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات ، معارف اسلامی و اخلاق ، معارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی و تاریخ ، معارف اسلامی و علوم تربیتی ، معارف اسلامی و علوم قرآنی ، معارف اسلامی و کلام ، معارف اسلامی و مدیریت
مقطع کاردانی کاردانی آموزش دینی و عربی ، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی ، کاردانی امور تربیتی ، کاردانی امور دولتی ، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم ، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم ، کاردانی حقوق قضایی

 

رشته های زیرگروه 2 کنکور انسانی

درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 4 2 2 1 1 3 1 2

 

مقطع کارشناسی آموزش علوم اجتماعی ، امنیت اطلاعات ، امنیت بین الملل ، امنیت نرم ، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ، پژوهشگری امنیت ، جامعه شناسی ، حفاظت اطلاعات ، روزنامه نگاری ، ضد تروریسم ، علوم فنی امنیت ، مددکاری اجتماعی ، مردم شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی
مقطع کاردانی کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی

 

رشته های زیرگروه 3 کنکور انسانی

درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 4 3 2 1 1 2 1 1

 

مقطع کارشناسی اقتصاد ، امنیت اقتصادی ، حسابداری ، روابط عمومی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، گردشگری ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات ، مدیریت امور بانکی ، مدیریت امور گمرکی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه ، مدیریت بیمه اکو ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فرهنگی هنری ، مدیریت کسب و کارهای کوچک ، مدیریت مالی ، مدیریت و بازرگانی دریایی ، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات ، هتلداری
مقطع کاردانی کاردانی اشتغال ، کاردانی اقتصاد کار و بهره وری ، کاردانی امور بانکی ، کاردانی امور فرهنگی ، کاردانی امور مالی و مالیاتی ، کاردانی بیمه ، کاردانی گردشگری ، کاردانی حسابداری ، کاردانی روابط کار ، کاردانی مدیریت بازرگانی ، کاردانی مدیریت صنعتی ، کاردانی مدیریت گمرکی ، کاردانی هتلداری

 

رشته های زیرگروه 4 کنکور انسانی

درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 3 2 2 1 3 2 2 3

 

مقطع کارشناسی آمار ، آموزش تاریخ ، آموزش جغرافیا ، باستان شناسی ، تاریخ ، تاریخ اسلام ، جغرافیا ، زبان شناسی ، علوم انتظامی ، علوم سیاسی
مقطع کاردانی کاردانی باستان شناسی ، کاردانی علوم انتظامی

 

رشته های زیرگروه 5 کنکور انسانی

درس ریاضی اقتصاد زبان و ادبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی
ضریب 3 2 2 1 1 3 2 3

 

مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی ، آموزش مشاوره و راهنمایی ، آموزش تربیت بدنی ، آموزش کودکان استثنایی ، روان شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علوم تربیتی ، علوم ورزشی ، مشاوره ، مطالعات خانواده
مقطع کاردانی کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی ، کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی ، کاردانی علوم ورزشی ، کاردانی مربی کودک

 

لیست رشته های کنکور انسانی

 

لیست رشته های انسانی دانشگاه آزاد 1401

دفترچه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد به صورت جداگانه در سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.iau.ac.ir منتشر می شود. این دفترچه شامل لیست رشته های انسانی است که با آزمون کنکور امکان پذیرش در آن ها مهیا می باشد. در اصل پذیرش در این رشته ها از طریق شرکت و قبولی در کنکور می باشد. تحصیل در دانشگاه آزاد فقط از طریق شرکت در کنکور سراسری نیست. همه داوطلبان می توانند با ثبت نام در پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد وارد این دانشگاه شوند.

رشته های با آزمون انسانی دانشگاه آزاد حقوق ، روانشناسی ، حسابداری ، مدیریت بازرگانی ، مدد کاری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ، علوم تربیتی ، مطالعات خانواده ، علوم سیاسی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، حسابداری ، اقتصاد ، هتلداری ، علوم ورزشی ، گردشگری ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت امور بانکی ، مدیریت امور گمرکی ، زبان و ادبیات فارسی ، جغرافیا

 

لیست رشته های انسانی بدون آزمون 1401

امکان پذیرش در دانشگاه ، بدون شرکت در کنکور سراسری نیز وجود دارد. دفترچه ثبت نام بدون کنکور سراسری 1401 از طریق سایت سازمان سنجش منتشر شده است. طبق این دفترچه ، داوطلبان می توانند بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی ، از بین لیست رشته های تمام گروه‌های آزمایشی انتخاب رشته کنند. معیار پذیرش در این رشته‌ها سوابق تحصیلی داوطلبان است.

مقطع کارشناسی زبان و ادبیت ترکی آذری ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عربی ، مترجمی زبان عربی ، علوم قرآن و حدیث ، علوم ورزشی ، فلسفه و حکمت اسلامی ، تاریخ تمدن ملل اسلامی ، جغرافیا ، باستان شناسی ، زبان شناسی ، اقتصاد ، تاریخ تمدن ملل اسلامی ، ادیان و عرفان ، فقه و حقوق اسلامی ، حقوق ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، معارف اسلامی ، معارف اسلامی و اخلاق ، معارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی و تاریخ ، معارف اسلامی و علوم تربیتی ، معارف اسلامی و علوم قرآنی ، معارف اسلامی و کلام ، مشاوره ، روانشناسی ، حسابداری ، هتلداری ، مدیریت صنعتی ، مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، مدیریت امور بانکی ، مدیریت بیمه ، مدیریت امور گمرکی ، مدیریت کسب و کارهای کوچک ، جامعه شناسی ، گردشگری ، روابط عمومی ، مردم شناسی ، روزنامه نگاری ، علوم تربیتی ، علوم سیاسی ، فلسفه و کلام اسلامی ، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، مددکاری اجتماعی ، علوم قضایی
مقطع کاردانی گردشگری ، مدیریت بازرگانی ، هتلداری ، مدیریت صنعتی ، علوم ورزشی ، امور دولتی ، حسابداری ، علوم قضایی ، بیمه ، امور بانکی ، امور مالی و مالیاتی ، روابط کار ، اشتغال ، اقتصاد کار و بهره وری

 

پیشنهاد مطالعه  آموزش نحوه انتخاب رشته کنکور 1402 در 4 گام

جمع بندی

داوطلبانی که در کنکور سراسری انسانی 1401 شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اند ، می توانند در دوره های روزانه رشته های انسانی تحصیل کنند. در هنگام انتخاب رشته می توانید تا 150 انتخاب از بین رشته های کنکور انسانی 1401 داشته باشید که اولویت بندی آن ها اهمیت زیادی دارد. در این مقاله لیست رشته های انسانی را ارائه کردیم.

برای تحصیل در دانشگاه آزاد 2 راه وجود دارد. راه اول شرکت در کنکور سراسری انسانی و مجاز شدن برای انتخاب رشته است. دفترچه انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد به طور مستقل از طریق سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد منتشر می شود. راه دوم از طریق پذیرش بدون آزمون است. پذیرش در این رشته ها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان است. اطلاعیه های مربوط به پذیرش رشته های انسانی 1401 را می توانید در سایت سازمان سنجش مشاهده کنید.

لینک کوتاه مقاله:
مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

از ما کمک بگیر!

اگر بخوای رانندگی یاد بگیری کمک یه مربی خوب میتونه خیلی کارساز باشه! چون سریع‌ و اصولی و بدون خطر میتونی رانندگی رو ازش یاد بگیری. اگر بخوای رتبه برتر بشی هم حضور یه مشاور در کنارت میتونه همین اتفاقات رو رقم بزنه! سریع، اصولی و بدون خطر!

ما در آکادمی دورخیز راه پر پیچ و خم کنکور رو برات روشن و ساده میکنیم تا تلاش‌هات بی نتیجه نمونه! ما کارمون رو خوب بلدیم، چون 12 سال سابقه داریم و خودمون رتبه برتر کنکور بودیم! پس همین الان دکمه درخواست مشاوره رو بزن تا شروع کنیم.

درخواست مشاوره

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پکیج‌های فنون موفقیت در کنکور

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
🅱🅰®🅰Ñ
🅱🅰®🅰Ñ
3 سال قبل

سلام و خسته نباشید میگم به تیم دورخیز🙏❤🙏واقعا خدا قوت ،شما فوق العاده این.من اطلاعات زیادی در مورد کنکور و رشته های دانشگاهی ش نداشتم و کمی سردرگم بودم،اما با خواندن مقاله های خوب و مفید شما الان کاملا میدونم هدفم از کنکور و رفتن به دانشگاه چیه👍😉👍یه دنیااااااا ممنون⁦⁦❣️⁩♥️⁩💜💙💚💛⁦❤️⁩💝💟💖💗⁦⁦❣️⁩

مشاور ارشد دورخیز
مشاور ارشد دورخیز
پاسخ به  🅱🅰®🅰Ñ
3 سال قبل

سلام دوست مهربون و قدرشناس دورخیز:)
خیلی از خوندن پیامتون خوشحال شدیم و واقعاً خداروشکر می کنیم که تونستیم بهتون کمک کنیم. بهترین هارو برای شما آرزو می کنیم و امیدواریم بتونیم در بقیه زمینه های کنکور هم بهتون کمک کنیم:)