فهرست حذفیات کنکور 1400

کنکور سراسری آزمونی که هر ساله تعداد شرکت کنندگان زیادی دارد که سرنوشت آنان را رقم می زند ، به همین دلیل حساسیت زیادی برای داوطلبان دارد . کنکور سراسری یک آزمون رقابتی است که به منظور سنجش و ورود دانش آموزان به رشته و دانشگاه های با آزمون صورت می گیرد .

این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و داوطلبان تا زمان کنکور 1400 فرصت دارند تا متناسب با گروه آزمایشی خود ، منابع مفید و معتبر را به دقت مطالعه کرده و خود را برای این آزمون آماده کنند .

هر سال کنکور سراسری شامل حذفیاتی است که در آزمون از این مباحث سوالی طرح نمی شود . پس اطلاع داشتن از این مطالب حذف شده برای هر داوطلب الزامی است .

بنابراین کسانی می توانند در این آزمون موفق شده و سربلند بیرون آیند که آگاهی کافی از منابع آزمون داشته و با دقت بسیاری آن ها را مطالعه کند . ما در این مقاله حذفیات کنکور1400 تجربی ، حذفیات کنکور   1400 ریاضی و حذفیات کنکور1400 انسانی را به طور کامل شرح داده ایم .

حذفیات کنکور 1400 توسط سایت سازمان سنجش اعلام می شود و ما این حذفیات را با دقت زیادی برای شما آماده کرده ایم.

حذفیات کنکور 1400 دروس عمومی

هر ساله بخش هایی از کتب درسی برای کنکور سراسری حذف شده و از این بخش ها در کتاب درسی سوالی طرح نمی شود . شما برای آمادگی در کنکور و کسب رتبه لازم برای قبولی در کنکور سراسری ، باید از همه موارد مربوط به این آزمون آگاهی داشته و با برنامه ریزی دقیق و اصولی خود را برای کنکور 1400 آماده کنید.

در زیر جداول مربوط به حذفیات دروس عمومی رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی یا به طور کلی حذفیات دروس عمومی کنکور 1400 را قرار داده ایم تا شما با آگاهی از این حذفیات ، آمادگی بیشتری برای کنکور داشته باشید .

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی،سال چاپ بخش های حذفی
فارسی3 112201 دوازدهم-99 گنج حکمت ها ، روان خوانی ها و شعر خوانی ها
انگلیسی1 110230 دهم-97 بخش های what you learned از کتاب های پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم
انگلیسی2 111230 یازدهم-98
انگلیسی3 112230 دوازدهم-99
جغرافیای ایران 110218 دهم-97 مطالب “بیشتر بدانیم” ، “بیندیشیم” ، “برای مطالعه” ، “توضیحات و زیرنویس ها” ،”نقشه ها و مدل ها” ، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها”و “واژه نامه های پیوست”

 

مقاله پیشنهادی:
تغییرات منابع کنکور 1400 در هر سه رشته

 

حذفیات کنکور تجربی 1400

حذفیات کنکور 1400 دروس اختصاصی

علاوه بر دروس عمومی ، یکسری حذفیاتی هم برای دروس اختصاصی لحاظ شده است که شما باید متناسب با گروه آزمایشی خود به دقت آن  ها را مورد بررسی قرار دهید و مطالعه خود را بر طبق این حذفیات انجام دهید .

ما در ادامه جدول مربوط به حذفیات هر گروه آزمایشی را به طور مفصل برای شما ارائه داده ایم . می توانید با مطالعه این جدول از این حذفیات مطلع شده و سپس با دقت زیادی دروس را مطالعه کنید .

مقاله پیشنهادی:
بهترین منابع کنکور 1401 | نکات اورژانسی انتخاب منابع کنکور

 

حذفیات کنکور 1400

حذفیات کنکور 1400 تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی-سال چاپ بخش های حذفی
ریاضی2
ریاضی3
111211
112211
یازدهم-98
دوازدهم-99
تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
زیست1
زیست2
110216
111216
دهم-97
یازدهم-98
1. مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
2. پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
3. فرمول ساختاری مواد شیمیایی
4. پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
زیست3 112216 دوازدهم-99 1-مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
2. پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
3. فرمول ساختاری مواد شیمیایی
4. پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
5-فصل1: گفتار1:از عنوان تلاش برای کشف ساختار موکولی دنا تا سر عنوان “مدل مولکولی دنا” ، گفتار3:از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان “نقش پروتئین ها” از عنوان عملکرداختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
6-فصل2: گفتار1: از عنوان تفییرات رنای پیک تا پایان گفتار 1 ، گفتار2:از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها تا پایان گفتار2
7-فصل3:گفتار2: از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
8-فصل4:گفتار3: از ابتدای گفتار تا سر عنوان “گونه زایی”
9-فصل5:گفتار2:از عنوان تنظیم تنفس یاخته ای،تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ، گفتار3:از عنوان سلامت بدن ، پاداکسنده ها تا پایان فصل
10-فصل6:گفتار2:از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار2 ، گفتار3:از عنوان جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا پایان فصل
11-فصل7:گفتار2:از عنوان مهندسی بافت ال آخر گفتار2
12-فصل8:گفتار3:از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل
فیزیک1
فیزیک2
110214
111214
دهم-97
یازدهم-98
1. بخش های “تاریخ علم”، “پانویس”، “خوب است بدانید”، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویر هستند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آنها ضرورتی ندارد.
2. تمامی محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در بسیاری از قسمت های کتاب درسی فیزیک بیان شده اند باید در نظر گرفته شوند.
فیزیک3 112214 دوازدهم-99 1-بخش های “تاریخ علم”، “پانویس”، “خوب است بدانید”، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویر هستند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آنها ضرورتی ندارد.
2. تمامی محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در بسیاری از قسمت های کتاب درسی فیزیک بیان شده اند باید در نظر گرفته شوند.
3-فصل1:بخش 1-3 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
4-فصل2:بخش های 2-3 و 2-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
5-فصل3:از مبحث “ادراک شنوایی” در صفحه 73 تا سر بخش 3-7 ، صفحه 86 تا ضفحه 88 شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
6-فصل4:بخش 4-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

 

حذفیات کنکور 1400 ریاضی-فیزیک

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی-سال چاپ بخش های حذفی
هندسه1
هندسه2
هندسه3
حسابان1
حسابان2
ریاضیات
آمار
110213
111213
112213
111214
112214
112215
111215
دهم-97
یازدهم-98
روازدهم-99
یازدهم-98
دوازدهم-99
دوازدهم-99
یازدهم-98
تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
فیزیک1
فیزیک2
110209
111209
دهم-97
یازدهم-98
1. بخش های “تاریخ علم”، “پانویس”، “خوب است بدانید”، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویر هستند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد.
2. تمامی محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در بسیاری از قسمت های کتاب درسی فیزیک بیان شده اند باید در نظر گرفته شوند.
فیزیک3 112209 دوازدهم-99 1. بخش های “تاریخ علم”، “پانویس”، “خوب است بدانید”، نتیجه فعالیت های تحقیقی ، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویر هستند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد.
2. تمامی محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در بسیاری از قسمت های کتاب درسی فیزیک بیان شده اند باید در نظر گرفته شوند.
3-فصل1:بخش های 1-4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
4-فصل2:بخش 2-3 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
5-فصل3: صفحه 81 از مبحث”ادراک شنوایی” تا آخر فصل به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
6-فصل4: صفحه 99 و 100 شامل مباحث سراب و پاشندگی نور، صفحه 108 از مبحث “موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی” تا آخر فصل به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن
7-فصل5:بخش4-5 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
8-فصل6:بخش های 3-6 و 4-6 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

 

حذفیات کنکور 1400 دروس عمومی

حذفیات کنکور 1400 انسانی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی-سال چاپ بخش های حذفی
دین و زندگی1 110205 دهم-97 1-آیات ابتدای هر درس
2-فعالیت های دارای علامت *
3-محتوای بخش های “بیشتر بدانیم” ، “پاسخ سوالات شما”،”پیشنهاد”،”دانش تکمیلی”،”معرفی کتاب”،”فیلم”،”پاورقی ها”، و برداشت ها
دین و زندگی2 111205 یازدهم-98 1-آیات ابتدای هر درس
2-فعالیت های دارای علامت *
3-محتوای بخش های “بیشتر بدانیم” ، “پاسخ سوالات شما”،”پیشنهاد”،”دانش تکمیلی”،”معرفی کتاب”،”فیلم”،”پاورقی ها”، و برداشت ها
4-مبحث”حرکت زمین” و هفت خط ادامه آن در صفحه 47
5-صفحه 62 خط 6 از عبارت روبرو(…همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمیشوند.)
دین و زندگی3 112205 دوازدهم-99 1-آیات ابتدای هر درس
2-فعالیت های دارای علامت *
3-محتوای بخش های “بیشتر بدانیم” ، “پاسخ سوالات شما”،”پیشنهاد”،”دانش تکمیلی”،”معرفی کتاب”،”فیلم”،”پاورقی ها”، و برداشت ها
4-درس های یازدهم(عصر شکوفایی) ، درس دوازدهم(نگاهی به تمدن جدید) ، درس سیزدهم(مسئولیت بزرگ ما)
عربی،زبان قرآن1 110207 دهم-97 بخش “البحث العلمی”
عربی،زبان قرآن 2 111207 یازدهم-98 1. بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58
2. بخش “البحث العلمی”
عربی،زبان قرآن3 112207 دوازدهم-99 بخش “خوب است بدانیم” صفحه 18
علوم و فنون3 112203 دوازدهم-99 1-خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن
جغرافیای2
جغرافیای3
111218
112218
یازدهم-98
دوازدهم-99
مطالب “بیشتر بدانیم”، “بیندیشیم”، “برای مطالعه”، “توضیحات و زیرنویس ها”، “نقشه ها و مدل ها”، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” و “واژه نامه های پیوست کتاب”
تاریخ1

تاریخ2

110219

111219

دهم-97

یازدهم-98

1. مطالب “بیشتر بدانیم” و “یک توضیح”
2. مطالب داخل جدول ها یا ترام های رنگی
3. مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
4.متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت هایی با عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
تاریخ3 112219 دوازدهم-99 1-مطالب “بیشتر بدانیم” و “یک توضیح”
2. مطالب داخل جدول ها یا ترام های رنگی
3. مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
4.متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت هایی با عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
5-درس های 1 و 2
فلسفه1 111226 یازدهم-98 1. فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند
2. حاشیه های کتاب
3. پاورقی ها
4-مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه2 112226 دوازدهم-99 1. فعالیت های درون متن که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند.
2. مطالب حاشیه کتاب
3. پاورقی ها
4. مطالب مربوط به مطالعه
5-درس های 4،9 و 12، درس 10 صفحات 79،78 و 82، درس 11 صفحات 91،90،89،88،87
منطق 110223 دهم-97 1. پیرابندی های آبی ستاره دار
2. حکایت ها
3. پاورقی ها
4. صفحات “آن چه در این بخش می خوانیم”
5. صفحات عناوین بخش ها
6. فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسی3 112222 دوازدهم-99 1-مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم” و درس 2

مشاوره-هوشمند-کنکور

مطالب مشابه

جزوات پیشنهادی

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

راز رتبه زیر ۱۰۰ کنکور !

فنون موفقیت در کنکور

تهیه شده توسط رتبه های برتر کنکور

موفقیت در کنکور
دانلود نمونه سوالات امتحانی
دانلود گام به گام
دانلود جزوه
فهرست