بودجه بندی کنکور 1401 انسانی

بودجه بندی کنکور 1402 انسانی به صورت موشکافانه!

ارائه بودجه بندی کنکور 1402 در مشاوره کنکور انسانی موضوع این مقاله سایت دورخیز است. شما باید بدانید در هر درسی از چه بخش هایی چه تعداد سوال طرح شده است. امسال دورخیز کار را برای شما راحت کرده! چون در این مقاله، بودجه بندی کنکور 1402 انسانی را آماده و منتشر کرده ایم. هر ساله سوالات کنکور از یک روند خاص پیروی می کند، پس بررسی بودجه بندی کنکور 1402 انسانی، راهنمای خوب و دقیق برای برنامه ریزی و مطالعه خواهد بود. به همین دلیل در این مقاله، بودجه بندی کنکور رشته انسانی را برای شما آماده کرده ایم!

بخواهیم ساده بگوییم، ما در این مقاله می خواهیم به این سوال رایج شما جواب بدهیم:

در کنکور انسانی از هر مبحث و هر درس چند تا سوال می آید؟

راستی مطمئن باشید که بودجه بندی کنکور دروس عمومی هم از قلم نیفتاده و در این مقاله هست. پس با ما همراه باشید.

بودجه بندی رسمی کنکور 1402 انسانی

برای بررسی بودجه بندی موشکافانه کنکور 1402 انسانی ابتدا باید ببنیم بودجه بندی رسمی سازمان سنجش چگونه است؟ یعنی در دفترچه سوالات کنکور انسانی چه تعداد سوال مطرح می‌شود. سپس با توجه به کنکورهای برگزار شده به طور موشکافانه تعداد سوالات هرکدام از مباحث را به تفکیک مشخص میکنیم. پس ابتدا به جدول زیر نگاه کنید.

رشته انسانی
دفترچه درس ضریب تعداد تست زمان پاسخگویی
1 ریاضی 6 20 30 دقیقه
فارسی 8 30 30 دقیقه
علوم اجتماعی 5 15 25 دقیقه
روانشناسی 2 15
2 عربی 5 20 20 دقیقه
تاریخ 5 13 20 دقیقه
جغرافیا 5 12
فلسفه و منطق 5 20 20 دقیقه
اقتصاد 2 15 15 دقیقه

 

همانطور که گفتیم هر سال روند سوالات کنکور از روند تقریبا مشخصی پیروی می کند و اکثر مواقع، توجه طراحان کنکور به بعضی از فصل ها و مباحث بیشتر بوده است. بنابراین با بررسی سوالات کنکور های سال های قبل به راحتی می توانیم بودجه بندی کنکور 1402 و 1403 انسانی را تا 80% درست حدس بزنیم.

با ما همراه باشید تا در ادامه مقاله با مطالعه بودجه بندی موشکافانه کنکور 1402 و 1403 انسانی، مسیر تا کنکور را راحت تر طی کنید. ما این بودجه بندی کنکور را به صورت سال به سال و مبحث به مبحث نوشتیم تا برای شما کاربردی تر باشد.

 

بودجه بندی ریاضی کنکور 1402 انسانی

حالا می رسیم به بررسی بودجه بندی کنکور 1402 انسانی در درس ریاضی! این درس در کنکور رشته انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است. چون این درس در بیشتر زیر گروه های رشته انسانی ضریب بالایی دارد. پس با استفاده از بودجه بندی کنکور 1402 انسانی در این درس، برای مطالعه این درس برنامه ریزی و هدف گذاری کنید تا بتوانید به راحتی درصد خوبی کسب کنید.

همان طور که دیدید، آمار و احتمال و دنباله ها و تابع بیشترین تعداد سوال را به خود اختصاص می دهند. حدوداً نصف سوالات! پس اصلاً از این فصل ها غافل نشوید.

سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
عبارت های جبری 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال
معادله درجه دوم 1 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال
تابع 6 سوال 6 سوال 5 سوال 1 سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی) 1 سوال 1 سوال 2 سوال 1 سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره) 2 سوال 2 سوال 0 2 سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی 1 سوال 2 سوال 1 سوال 1 سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی) 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
آمار و احتمال 3 سوال 2 سوال 5 سوال 3 سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی) 2 سوال 1 سوال 1 سوال 2 سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) 1 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال 20 سوال

 

بودجه بندی اقتصاد کنکور 1402 انسانی

با توجه به تغییرات کتاب درسی، اولین سری سوالات اقتصاد از کتاب درسی جدید در سال 1401 طرح شده است. بودجه بندی این سوالات بزودی در همین قسمت اضافه می‌شود.

بودجه بندی ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 1402

فصل های این درس در سه کتاب ارائه شده که برای مطالعه آن ها، باید پیش نیازی درس ها را رعایت کنید. بنابراین سعی کنید در انتخاب فصل پیش نیازی را رعایت کنید تا مطالعه شما نتیجه بخش باشد.

همان طور که در بودجه بندی کنکور 1402 انسانی در درس ادبیات اختصاصی دیدید، بیشتر توجه طراحان کنکور به مباحث موسیقی شعر و تاریخ ادبیات و سبک شناسی است. پس اصلاً از آن ها غافل نشوید.

سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
معنی لغت 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی 7 سوال 9 سوال 11 سوال 9 سوال
عروض 8 سوال 6 سوال 7 سوال 6 سوال
قافیه 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال
آرایه های ادبی 8 سوال 7 سوال 7 سوال 7 سوال
قرابت معنایی 4 سوال 5 سوال 2 سوال 5 سوال
مجموع سوالات 30 سوال 30 سوال 30 سوال 30 سوال

 

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور انسانی 1402

یکی از تغییرهای بزرگ نظام قدیم و نظام جدید، همین درس عربی اختصاصی است. همان طور که می دانید، شما نظام جدیدی ها کل عربی عمومی و اختصاصی را در یک منبع می خوانید. پس تا حد زیادی کار شما راحت شده است.

در بودجه بندی کنکور 1402 انسانی در درس عربی اختصاصی هم مانند عربی عمومی، بخش زیادی از سوالات را مبحث ترجمه به خود اختصاص داده است. پس حتماً تمرین و مطالعه برای ترجمه را جدی بگیرید. بخش بعدی تحلیل صرفی است که تعداد تست نسبتاً قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. برای این که به راحتی بتوانید مانند یک رتبه برتر این مباحث را یاد بگیرید، به روش دورخیز مطالعه کنید!

مقاله مهم  روش مطالعه عربی انسانی برای کنکور
سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
ترجمه و تعریب 9 سوال 8 سوال 8 سوال 9 سوال
تحلیل صرفی 3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال
اعراب 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال
قواعد 7 سوال 8 سوال 7 سوال 7 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال 20 سوال

 

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی 1402

علاقه اکثر بچه های انسانی به این درس، زیاد نیست چون در درس تاریخ با حجم زیادی از مطالب رو به رو هستند. پس بررسی بودجه بندی کنکور در این درس می تواند برای شما بسیار کاربردی باشد. با ما همراه باشید!

سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
تاریخ دهم 3 سوال 5 سوال 5 سوال 5 سوال
تاریخ یازدهم 6 سوال 5 سوال 5 سوال 5 سوال
تاریخ دوازدهم 6 سوال 5 سوال 5 سوال 5 سوال
مجموع سوالات 15 سوال 15 سوال 15 سوال 15 سوال

 

بودجه بندی جغرافیا کنکور 1402 انسانی

در بودجه بندی کنکور 1402 انسانی در درس جغرافیا هم می بینیم که بیشتر توجه طراح به دو سال یازدهم و دوازدهم است. تکرار می کنیم که اگر هدف شما قبولی در یکی از رشته های زیر گروه چهار رشته انسانی است، دو کتاب سال های یازدهم و دوازدهم را بیشتر مطالعه کنید.

سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
جغرافیا دهم 3 سوال 5 سوال 3 سوال 5 سوال
جغرافیا یازدهم 7 سوال 5 سوال 4 سوال 5 سوال
جغرافیا دوازدهم 5 سوال 5 سوال 3 سوال 5 سوال
مجموع سوالات 15 سوال 15 سوال 15 سوال 15 سوال

 

بودجه بندی جامعه شناسی کنکور 1402 انسانی

در بررسی بودجه بندی کنکور در درس علوم اجتماعی، می بینیم که اکثر سوالات از دو سال یازدهم و دوازدهم طرح شده است. پس لازم است بیشتر انرژی و تمرکز خود را بر روی این دو کتاب بگذارید. نکته مهم این است که در قدم اول مطالعه، با تعاریف پایه ای که در کتاب علوم اجتماعی سال دهم گفته شده آشنا باشید. یعنی رعایت پیش نیاز!

سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
جامعه شناسی دهم 3 سوال 2 سوال 6 سوال 2 سوال
جامعه شناسی یازدهم 9 سوال 9 سوال 7 سوال 8 سوال
جامعه شناسی دوازدهم 6 سوال 8 سوال 6 سوال 10 سوال
ترکیبی 2 سوال 1 سوال 2 سوال 0 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال 20 سوال

 

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور 1402 انسانی

برای بررسی بودجه بندی کنکور 1402 انسانی در این درس هم به صورت درس به درس عمل کرده ایم. اکثر بچه های انسانی از مطالعه و سرمایه گذاری روی این درس ترس دارند و ما سعی کرده ایم با ارائه بودجه بندی کنکور برای این درس تا حدی کار شما را راحت کنیم.

همان طور که می بینید، طرح سوال از منطق سال دهم و فلسفه یازدهم و دوازدهم، به صورت یکنواخت است و اگر هدف شما قبولی در رشته های زیر گروه یک، چهار و یا پنج است باید  برای هر سه کتاب وقت کافی بگذارید. البته روش درست مطالعه این درس در نتیجه شما بسیار تاثیر گذار است. پس روش مطالعه رتبه برتر ها را یادبگیرید!

مقاله مهم  روش مطالعه منطق و فلسفه برای کنکور
سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
منطق دهم 10 سوال 9 سوال 9 سوال 9 سوال
فلسفه یازدهم 5 سوال 8 سوال 7 سوال 8 سوال
فلسفه دوازدهم 10 سوال 8 سوال 9 سوال 8 سوال
مجموع سوالات 25 سوال 25 سوال 25 سوال 25 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال 20 سوال

 

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی 1402

اول بگم خسته نباشید که تا اینجای راه با ما آمدید.😜 بعد بریم سراغ درس جذاب روانشناسی!😍

در اینجا می خواهیم بودجه بندی کنکور 1402 انسانی در درس روانشناسی را بررسی کنیم. اکثر شما به عشق قبولی در رشته روانشناسی وارد مسیر پر پیچ و خم کنکور انسانی شده اید. پس همین طور با عشق سعی کنید تقریباً روی همه مبحث های این درس مسلط شوید. با بررسی بودجه بندی کنکور برای این درس، متوجه می شوید که به جز دو مبحث معرفی روانشناسی و روانشناسی رشد، بقیه مباحث ارزش تستی یکسانی دارند.

مبحث سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه 7 سوال  3 سوال 4 سوال 2 سوال
روان شناسی رشد 4 سوال 3 سوال 3 سوال 4 سوال
احساس، توجه وادراک 1 سوال 3 سوال 2 سوال 4 سوال
حافظه و علل فراموشی 1 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال
تفکر (1) حل مسئله 2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال
تفکر (2)تصمیم گیری 2 سوال 3 سوال 4 سوال 3 سوال
انگیزه و نگرش 1 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
روانشناسی سلامت 1 سوال 1 سوال 1 سوال
ترکیبی 1 سوال 2 سوال 1 سوال
مجموع سوالات 20 سوال 20 سوال 20 سوال 20 سوال

 

برای گرفتن بهترین نتیجه، باید اصول و روش‌های صحیح مطالعه هر درس را یاد بگیرید. تیم مشاورین دورخیز تمام اصول صحیح مطالعه، تست‌زنی و آزمون دادن را در پکیج فنون موفقیت در کنکور، به شما آموزش می‌دهد.

بودجه بندی کنکور 1402 انسانی به صورت موشکافانه! 1
پکیج فنون موفقیت در کنکور رشته انسانی

این پکیج شامل آموزش روش مطالعه دروس رشته انسانی و فنون و تکنیک‌های تست زنی و یادگیری مخصوص کنکور رشته انسانی است.

با استفاده از این پکیچ می‌توانید مطالعه سریع و پربازدهی داشته باشید و سریعتر درس‌ها را یاد بگیرید و فراموش نکنید! همچنین بتوانید در آزمون‌های آزمایشی و کنکور انسانی با استفاده از تکنیک های تست زنی بهتر عمل کنید.

 

امیدواریم که مطالب این مقاله برای شما مفید بوده باشد. همیشه سعی کرده ایم که با راهنمایی های خود شما را حتی یک قدم به موفقیت و هدف های زیبایتان نزدیک کنیم.😍 اگر سوالی از بودجه بندی کنکور 1402  انسانی و یا هر سوال مشاوره ای دیگر داشتید، می توانید با ما تماس بگیرید و یا حتی از طریق تلگرام و اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. تیم دورخیز همیشه کنار شماست.

لینک کوتاه مقاله:
مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

از ما کمک بگیر!

اگر بخوای رانندگی یاد بگیری کمک یه مربی خوب میتونه خیلی کارساز باشه! چون سریع‌ و اصولی و بدون خطر میتونی رانندگی رو ازش یاد بگیری. اگر بخوای رتبه برتر بشی هم حضور یه مشاور در کنارت میتونه همین اتفاقات رو رقم بزنه! سریع، اصولی و بدون خطر!

ما در آکادمی دورخیز راه پر پیچ و خم کنکور رو برات روشن و ساده میکنیم تا تلاش‌هات بی نتیجه نمونه! ما کارمون رو خوب بلدیم، چون 12 سال سابقه داریم و خودمون رتبه برتر کنکور بودیم! پس همین الان دکمه درخواست مشاوره رو بزن تا شروع کنیم.

درخواست مشاوره

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مطالب پیشنهادی
پکیج‌های فنون موفقیت در کنکور

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
82 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی
علی
6 ماه قبل

سلام من انسانی هستم درس های حفضیاتی بسیار عالی هستم ولی تو درس هایی مثل ریاضی،فارسی،عربی خیلی ضعیف هستم
برای تربیت معلم میتونم کلا نزنم ریاضی فارسی عربی رو ولی درس هایی مثل تاریخ جغرافیا فلسفه جامعه شناسی دینی و سایر حفضیاتی ها ۷۰ درصد به بالا بزنم امید هست ؟؟؟؟

پشتیبانی سایت
پشتیبانی سایت
پاسخ به  علی
2 ماه قبل

سلام وقتتون بخیر
بستگی به شما و عملکردتون در دروس دیگه داره که نتیجه براتون چطور رقم بخوره ولی باید ضرایب دروس رو درنظر داشته باشید .

Sara
Sara
2 سال قبل

سلام من میخوام تربیت معلمی قبول شم بعد میخام زبان و تاریخ را کلا نزنم میتونم امید وار باشم ؟

مهندس مسعود کریمی
مهندس مسعود کریمی
پاسخ به  Sara
2 سال قبل

سلام. صفر زدن درس های عمومی به شدت خطرناکه. تاریخ رو بهتره حداقل 10-20 درصد بزنید

سپهر
سپهر
2 سال قبل

سلام این بودجه بندی برای کنکور 1401 هست . حتمی !!!؟؟؟

مهندس مسعود کریمی
مهندس مسعود کریمی
پاسخ به  سپهر
2 سال قبل

سلام. بله تا 80% قابل اعتماد هست . امکان تغییرات در بودجه بندی همیشه وجود دارد

شهاب محمودی
شهاب محمودی
2 سال قبل

سلام میشه برای کنکور 1401 به این بودجه بندی اعتماد کرد؟

مهندس مسعود کریمی
مهندس مسعود کریمی
پاسخ به  شهاب محمودی
2 سال قبل

سلام. تا 90% بله

یگانه
یگانه
پاسخ به  مهندس مسعود کریمی
2 سال قبل

سلام من میخام کنکور رشته روانشناسی بدم باید‌کدوم درسا رو بخونم

مهندس مسعود کریمی
مهندس مسعود کریمی
پاسخ به  یگانه
2 سال قبل

سلام. روانشناسی جامعه شناسی ریاضی مهم تر هستند

فاطمه
فاطمه
2 سال قبل

سلام خسته نباشید برای کنکور ۱۴۰۱ برای تربیت معلم من که متولد ۱۳۷۷.۰۲.۱۹ هستم‌ میتونم کنکور بدم؟؟؟

المیرا
المیرا
2 سال قبل

سلام مرسی از سایت خوبتون نکات خوبی رو گفته بودین الان 3اردیبهشته و من یازدهم انسانی هستم بنظرتون برای خوندن دیر نشده؟؟در ضمن از اذر تا الان زیاد درس نخوندم و الان باید تازه عقب افتادگی هامو جبران کنم از اول تیر میخوام دهم و یازدهم و جمع بندی کنم و شروع کنم تست زدن , زیرگروه یک مد نظرم هست یه برنامه ریزی خوب و جامع میخوام که تابستون داشته باشم فقط برا دهم و یازدهم باشه میشه بهم کمک کنین؟

هادی
هادی
2 سال قبل

سلام مرسی از زحماتتون

Erfan
Erfan
3 سال قبل

سلام ببخشید یک سوال خیلی مهم داشتم الان علوم و فنون ٣ که از دروس اختصاصی انسانی هستش 1400

نوشته حذف خودارزیابی ها و کارگاه تحلیل فصل

الان مثلا درس اولش تاریخ ادبیات بعد توی خود ارزیابی یه سری سوال های مربوط به تاریخ ادبیات درس ١ هست

منظور از حذف یعنی از درس ١ تاریخ ادبیات کلا سوال نمیاد یا فقط سوال ها و مباحثی که در قسمت خودارزیابی شده

یا مثلا درس دوم درباره ی پایه های آوایی ناهمسان هست و خود ارزیابی چندین شعر داده که میگه پایه های آوایی را مشخص کن و بگو کدوم همسان و کدوم ناهمسان

پس الان یعنی پایه های آوایی ناهمسان کلا حذف شده یا چی من اصلا متوجه نشدم اگه هم بنا به سوال های خود ارزیابی باشه یعنی الان نباید در کنکور پایه های آوایی ناهمسان بیاد دیگه، لطفا یه توضیح جامع همراه با مثال بگین لطفا واضح بگید تا دقیق متوجه بشم با تشکر از سایت خوبتون منتظر پاسخ شما در اسرع وقت هستم متشکرم

Amirhosein
Amirhosein
3 سال قبل

با سلام :

بنده ، در سال 1400 کنکور خواهم داد ، رشته ادبیات و علوم انسانی هستم ، اگر فقط و فقط برای مثال به بودجه بندی که گذاشتین تمرکز کنم و مباحثی که از آن
ها سوالی نیامده است را کنار بگذارم ، احتمال موفقیت چقدر است ؟ (البته به صورت 100٪ کل درس هارا با توجه به بودجه بندی که از هر درس دادین با دقت تمام بخوانم)

با تشکر .

میلوک
میلوک
3 سال قبل

سلام بودجه بندی قطعی 1400 کی از طرف سازمان سنجش اعلام میشه؟؟