بودجه بندی کنکور 1401 ریاضی

بودجه بندی کنکور تجربی (موشکافانه!)

قدم اول برای یک مطالعه موفق بررسی بودجه بندی کنکور است. یعنی شما باید بدانید در هر درسی از چه بخش هایی بیشتر سوال طرح شده است. ما کار را برای شما راحت کردیم و در این مقاله بودجه بندی کنکور تجربی را آماده و منتشر کرده ایم. چون هر ساله سوالات کنکور از یک روند خاص پیروی می کند، پس این بودجه بندی کنکور تجربی، راهنمای خوب و دقیق برای برنامه ریزی و مطالعه شماست. به همین دلیل در این مقاله مستقل، بودجه بندی کنکور تجربی را برای شما قرار داده ایم.

بخواهیم ساده بگوییم، ما در این مقاله می خواهیم به این سوال رایج شما جواب بدهیم:

در کنکور تجربی از هر مبحث چند تا سوال می آید؟

بنابراین شما در فرآیند مشاوره کنکور تجربی خود باید سعی کنید این بودجه بندی کنکور، برنامه ریزی و ساعت های مطالعه خود را تنظیم کنید تا به راحتی بتوانید از مطالعه خود نتیجه دلخواه بگیرید. چون این بودجه بندی کنکور است که اولویت ها را برای شما مشخص می کند و در زمان کم شما را به بهترین نتیجه می رساند.

 

بودجه بندی رسمی کنکور تجربی

برای بررسی بودجه بندی موشکافانه کنکور تجربی ابتدا باید ببنیم بودجه بندی رسمی سازمان سنجش چگونه است؟ یعنی در دفترچه سوالات کنکور تجربی چه تعداد سوال مطرح می‌شود. سپس با توجه به کنکورهای برگزار شده به طور موشکافانه تعداد سوالات هرکدام از مباحث را به تفکیک مشخص میکنیم. پس ابتدا به جدول زیر نگاه کنید.

رشته تجربی
دفترچه درس ضریب تعداد تست زمان پاسخگویی
۱ زیست شناسی ۱۲ ۴۵ ۴۵ دقیقه
۲ فیزیک ۷ ۳۰ ۴۰ دقیقه
شیمی ۹ ۳۵ ۳۵ دقیقه
۳ ریاضی ۷ ۳۰ ۴۵ دقیقه
زمین شناسی ۱ ۱۵ ۱۵ دقیقه

همانطور که گفتیم هر سال روند سوالات کنکور از روند خاصی پیروی می کند و اکثر مواقع، توجه طراحان کنکور به بعضی از فصل ها و مباحث بیشتر بوده است. بنابراین با بررسی سوالات کنکور های سال های قبل به راحتی می توانیم بودجه بندی کنکور و بودجه بندی کنکور 1403 تجربی را تا 80% درست حدس بزنیم.

با ما همراه باشید تا در ادامه مقاله با مطالعه بودجه بندی کنکور تجربی ، مسیر تا کنکور را راحت تر طی کنید. ما این بودجه بندی کنکور را به صورت سال به سال و مبحث به مبحث نوشتیم تا برای شما کاربردی تر باشد.

 

بودجه بندی زیست کنکور تجربی

و حالا مهم ترین و دوست داشتنی ترین درس کنکور تجربی! زیست شناسی.

طبق این جدول متوجه پرتکرار ترین و مهم ترین فصل های زیست شناسی می شوید. پس سعی کنید برای گرفتن یک نتیجه خوب، آن هم در این درس با ضریب ۱۲، طبق بودجه بندی کنکور تجربی برای این درس جلو بروید. متشکریم!😍

خب بودجه بندی زیست کنکور تجربی نظام جدید را دیدید. از شما می خواهیم که حتماً از این بودجه بندی استفاده کنید و طبق آن درس بخوانید و البته از سوالات ترکیبی کنکور هم غافل نشوید. مثلاً علت این که تعداد سوالات مبحث تنظیم شیمیایی صفر است، طرح شدن سوال ترکیبی از این فصل است! پس از اهمیت این فصل غافل نشوید.😎

فصل کنکور 98 کنکور 99 کنکور 1400 کنکور 1401
فصل 1 دهم:  دیروز، امروز و فردا 1 تست 0 تست 0 تست 0 تست
فصل 2 دهم: گوارش و جذب مواد 3 تست 3 تست 3 تست 2 تست
فصل 3 دهم: تبادلات گازی 2 تست 2 تست 2 تست 0 تست
فصل 4 دهم: گردش مواد در بدن 2 تست 4 تست 3 تست 4 تست
فصل 5 دهم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 2 تست 0 تست 3 تست 1 تست
فصل 6 دهم: از یاخته تا گیاه 2 تست 1 تست 3 تست 1 تست
فصل 7 دهم: جذب و انتقال مواد در گیاهان 1 تست 0 تست 2 تست 2 تست
فصل 1 یازدهم: تنظیم عصبی 3 تست 2 تست 3 تست 1 تست
فصل 2 یازدهم: حواس 3 تست 2 تست 3 تست 1 تست
فصل 3 یازدهم: دستگاه حرکتی 1 تست 2  تست 2 تست 2 تست
فصل 4 یازدهم: تنظیم شیمیایی 1 تست 1 تست 0 تست 1 تست
فصل 5 یازدهم: ایمنی 2 تست 1 تست 3 تست 1 تست
فصل 6 یازدهم: تقسیم یاخته 1 تست 1 تست 1 تست 0 تست
فصل 7 یازدهم: تولیدمثل 2 تست 2 تست 3 تست 3 تست
فصل 8 یازدهم: تولیدمثل نهاندانگان 2 تست 2 تست 2 تست 0 تست
فصل 9 یازدهم: پاسخ گیاهان به محرکها 1 تست 1 تست 1 تست 2 تست
فصل 1 دوازدهم: مولکول های اطلاعاتی 1 تست 3 تست 2 تست 2 تست
فصل 2 دوازدهم: جریان اطلاعات در یاخته 3 تست 2 تست 3 تست 3 تست
فصل 3 دوازدهم: انتقال اطلاعات در نسلها 3 تست 4 تست 3 تست 5 تست
فصل 4 دوازدهم: تغییر در اطلاعات وراثتی 1 تست 2 تست 2 تست 2 تست
فصل 5 دوازدهم: از ماده به انرژی 1 تست 2 تست 1 تست 2 تست
فصل 6 دوازدهم: از انرژی به ماده 2 تست 1 تست 2 تست 3 تست
فصل 7 دوازدهم: فناوری های نوین زیستی 1 تست 0 تست 1 تست 1 تست
فصل 8 دوازدهم: رفتارهای جانوران 2 تست 0 تست 2 تست 1 تست
ترکیبی 7 تست 12 تست 0 تست 8 تست
مجموع سوالات 50 تست 50 تست 50 تست 50 تست

 

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

حالا می رسیم به بررسی بودجه بندی کنکور تجربی در درس فیزیک! معمولاً اکثر قریب به اتفاق بچه های تجربی با این درس مشکل دارند. پس از بررسی و مطالعه بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی غافل نشوید!

فصل کنکور 98 کنکور 99 کنکور 1400 کنکور 1401
فصل 1 دهم: فیزیک و اندازه گیری 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست
فصل 2 دهم: کار، انرژی و توان 2 تست 1 تست 2 تست 1 تست
فصل 3 دهم: ویژگی های فیزیکی مواد 2 تست 3 تست 2 تست 2 تست
فصل 4 دهم: دما و گرما 3 تست 2 تست 3 تست 2 تست
فصل 1 یازدهم: الکتریسیتە ساکن 3 تست 3 تست 3 تست 4 تست
فصل 2 یازدهم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 3 تست 4 تست 3 تست 4 تست
فصل 3 یازدهم: مغناطیس و القای الکترومغناطیسی 3 تست 2 تست 3 تست 2 تست
فصل 1 دوازدهم: حرکت بر خط راست 3 تست 4 تست 3 تست 4 تست
فصل 2 دوازدهم: دینامیک 3 تست 2 تست 3 تست 3 تست
فصل 3 دوازدهم: نوسان و امواج 4 تست 6 تست 4 تست 4 تست
فصل 4 دوازدهم: فیزیک اتمی و هسته ای 3 تست 2 تست 3 تست 4 تست
مجموع سوالات 30 تست 30 تست 30 تست 30 تست

 

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

اول بگم خسته نباشید که تا اینجای راه با ما آمدید.😜 بعد بریم سراغ درس جذاب شیمی!😍

در اینجا می خواهیم بودجه بندی کنکور تجربی در درس شیمی را بررسی کنیم. می دانید که بعد از درس زیست، شیمی مهم ترین درس رشته تجربی است. پس با مطالعه طبق بودجه بندی کنکور بهترین نتیجه را بدست بیاورید.

فصل کنکور 98 کنکور 99 کنکور 1400 کنکور 1401
فصل 1 دهم: کیهان زادگاه الفبای هستی 3 تست 4 تست 3 تست 5 تست
فصل 2 دهم: ردپای گازها در زندگی 3 تست 3 تست 3 تست 1 تست
فصل 3 دهم: آب، آهنگ زندگی 2 تست 4 تست 2 تست 4 تست
فصل 1 یازدهم: قدر هدایای زمینی را بدانیم 4 تست 5 تست 4 تست 5 تست
فصل 2 یازدهم: در پی غذای سالم 4 تست 3 تست 4 تست 4 تست
فصل 3 یازدهم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر 6 تست 5 تست 6 تست 4 تست
فصل 1 دوازدهم: مولکول ها در خدمت تندرستی 3 تست 4 تست 3 تست 3 تست
فصل 2 دوازدهم: آسایش و رفاه در سایه شیمی 4 تست 4 تست 4 تست 3 تست
فصل 3 دوازدهم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری 4 تست 2 تست 4 تست 2 تست
فصل 4 دوازدهم: شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر 2 تست 1 تست 2 تست 3 تست
مجموع سوالات 35 تست 35 تست 35 تست 35 تست

 

بودجه بندی ریاضی تجربی در کنکور

حالا می رسیم به بررسی بودجه بندی کنکور تجربی در درس ریاضی! همیشه اینطور بوده که بچه های تجربی به درس ریاضی مثل یک غول شاخ دار نگاه کرده اند!😈🙄حالا با بررسی بودجه بندی کنکور برای این درس، بخش بزرگی از مشکلات شما حل می شود. چون می توانید به صورت مبحثی و انتخابی برای این درس بخوانید و در نهایت هم نتیجه ایده آلی از آن بگیرید.

همانطور که دیدید، مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها در این بودجه بندی، مباحث مربوط به توابع و حد و پیوستگی و مشتق است. سعی کنید اصلاً از این مباحث غافل نشوید البته در درس ریاضی باید به پیش نیازی درس ها هم توجه کنید.

مبحث کنکور 98 کنکور 99 کنکور 1400 کنکور 1401
توان های گویا و عبارات جبری 0 تست 0 تست 0 تست 1 تست
مجموعه، الگو و دنباله 1 تست 1 تست 1 تست 0 تست
معادله و نامعادله گویا و گنگ 3 تست 5 تست 3 تست 2 تست
تابع 2 تست 5 تست 3 تست 4 تست
مثلثات 4 تست 4 تست 4 تست 4 تست
شمارش و احتمال 3 تست 2 تست 3 تست 2 تست
هندسه تحلیلی و جبر 4 تست 4 تست 4 تست 4 تست
لگاریتم و نمایی 2 تست 3 تست 1 تست 2 تست
حد و پیوستگی 4 تست 2 تست 4 تست 3 تست
مشتق 6 تست 3 تست 4 تست 2 تست
کاربرد مشتق 4 تست 2 تست 2 تست 3 تست
آمار 1 تست 1 تست 1 تست 1 تست
مجموع سوالات 30 تست 30 تست 30 تست 28 تست (حذفی)

 

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

اول به سراغ بررسی بودجه بندی کنکور تجربی در درس زمین شناسی می رویم. درسی که خیلی از داوطلبان آن را نمی خوانند ولی برای کسانی که قبولی در رشته داروسازی یا دیگر رشته های زیر گروه دو را می خواهند، بسیار مهم و حیاتی است. پیشنهاد دورخیز این است که  بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی را جدی بگیرید!

فصل کنکور 98 کنکور 99 کنکور 1400 کنکور 1401
آفرینش کیهان و تکوین زمین 5 تست 4 تست 5 تست 5 تست
منابع معدنی،زیربنای تمدن و توسعه صنعتی 3 تست 4 تست 3 تست 3 تست
منابع آب و خاک 4 تست 4 تست 4 تست 4 تست
زمین شناسی و سازه های مهندسی 3 تست 3 تست 3 تست 3 تست
زمین شناسی و سلامت 4 تست 2 تست 4 تست 4 تست
پویایی زمین 3 تست 4 تست 3 تست 3 تست
زمین شناسی ایران 3 تست 2 تست 3 تست 3 تست
ترکیبی 0 تست 2 تست 0 تست 0 تست
مجموع سوالات 25 تست 25 تست 25 تست 25 تست

 

یعد از آشنایی با بودجه بندی کنکور، باید اصول و روش‌های صحیح مطالعه هر درس را یاد بگیرید. تیم مشاورین دورخیز تمام اصول صحیح مطالعه، تست‌زنی و آزمون دادن را در پکیج فنون موفقیت در کنکور، به شما آموزش می‌دهد.

بودجه بندی کنکور تجربی (موشکافانه!) 1
پکیج فنون موفقیت در کنکور رشته تجربی

این پکیج شامل آموزش روش مطالعه دروس رشته تجربی و فنون و تکنیک‌های تست زنی و یادگیری مخصوص کنکور رشته تجربی است.

با استفاده از این پکیچ می‌توانید مطالعه سریع و پربازدهی داشته باشید و سریعتر درس‌ها را یاد بگیرید و فراموش نکنید! همچنین بتوانید در آزمون‌های آزمایشی و کنکور تجربی با استفاده از تکنیک های تست زنی بهتر عمل کنید.

 

امیدواریم که مطالب این مقاله که بخشی از مشاوره کنکور 1404 هست، برای شما مفید بوده باشد. همیشه سعی کرده ایم که با راهنمایی های خود شما را حتی یک قدم به موفقیت و رسیدن به روپوش سفید که عشق و انگیزه بچه های تجربی است، نزدیک کنیم.😍 اگر سوالی از بودجه بندی کنکور تجربی و یا هر سوال مشاوره ای دیگر داشتید، می توانید با ما تماس بگیرید و یا حتی از طریق تلگرام و اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. تیم دورخیز همیشه کنار شماست.

لینک کوتاه مقاله:
مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

از ما کمک بگیر!

اگر بخوای رانندگی یاد بگیری کمک یه مربی خوب میتونه خیلی کارساز باشه! چون سریع‌ و اصولی و بدون خطر میتونی رانندگی رو ازش یاد بگیری. اگر بخوای رتبه برتر بشی هم حضور یه مشاور در کنارت میتونه همین اتفاقات رو رقم بزنه! سریع، اصولی و بدون خطر!

ما در آکادمی دورخیز راه پر پیچ و خم کنکور رو برات روشن و ساده میکنیم تا تلاش‌هات بی نتیجه نمونه! ما کارمون رو خوب بلدیم، چون 12 سال سابقه داریم و خودمون رتبه برتر کنکور بودیم! پس همین الان دکمه درخواست مشاوره رو بزن تا شروع کنیم.

درخواست مشاوره

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مطالب پیشنهادی
پکیج‌های فنون موفقیت در کنکور

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
20 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Fatty
Fatty
1 سال قبل

سلام ببخشید من توانایی خرید محصولات یا مشاوره رو ندارم آیا مجازم از مقالاتی که در سایت میزارید استفاده کنم برای مثال بودجه بندی بالا که در سایت میزارید به طور رایگان استفاده کنم ؟؟

پشتیبانی سایت
پشتیبانی سایت
پاسخ به  Fatty
1 سال قبل

سلام
بله تمام مقالات سایت به صورت رایگان در اختیار شماست.

pharmacist
pharmacist
1 سال قبل

سلام و عرض ادب
حدودا 50 روز تا کنکور تجربی 1402 فرصت داریم.
اگه الان بخوام شروع کنم (البته شروع من 3 سال پیش بود اما با ساعت مطالعه کم، تعداد تست کم+ فراموشی و عدم مرور و…)
با توجه به تاثیر بالای دروس دوازدهم((40+(30/100=18/60)=58)
فقط دوازدهم بخونم کافیه؟
اگه بخوام پایه بخونم فصل های تست خیز همه ی درس ها رو بخونم یا فقط یکی از درس ها (مثلا شیمی) رو برای صد بخونم و بقیه درس ها فقط دوازدهم؟

آخرین ویرایش 1 سال قبل توسط pharmacist
پشتیبانی سایت
پشتیبانی سایت
پاسخ به  pharmacist
1 سال قبل

سلام
برای موفقیتتون از این زمان باید نهایت بهره رو ببرین.
کار هایی که باید انجام بدین:

1- مرور مطالب دوازدهم: با توجه به تاثیر بالای دروس دوازدهم در کنکور، حتماً باید مطالب این پایه را به صورت کامل مرور کنید و درک خوبی از مفاهیم آن ها داشته باشید.

2- مبحث های تست خیز: برای آمادگی بهتر در کنکور، حل تست از مباحث تست خیز مختلفی که برای هر یک از دروس دوازدهم وجود دارد، بسیار مفید است. این تست ها به شما کمک می کنند تا با نحوه پرسش سوالات و پاسخ به آن ها آشنا شوید.

3- مطالعه پایه ها: برای دروس پایه سعی کنید درس جدیدی رو مطالعه نکنید و تمرکزتون روی نقاط قوتتان باشه اما کامل مطالب پایه را رها نکنید چون از طرفی برخی دروس مرتبط به دوازدهم هستند و برخی دیگر طبق بودجه بندی اهمیت زیادی دارند.

4- حل تست های کنکورهای گذشته: حل تست های کنکورهای گذشته در این زمان به شما کمک می کند تا با نحوه پرسش سوالات و نوع سوالات مختلف آشنا شوید.

با توجه به موارد فوق، بهتر است که به صورت متوسط برای هر درس، حداقل یک ساعت در روز وقت بگذارید و تلاش کنید تا به صورت مداوم در حال مطالعه باشید. و همانطور که خودتان اشاره کردید، بهتر است تمرکز بیشتری بر روی دروس دوازدهم داشته باشید.

Pinar
Pinar
2 سال قبل

فوق العادست کامل و جامع ترین مطالبین که پیدا کردم
ممنون از شما و زحماتتون.💐

الی
الی
3 سال قبل

سلام خیلی خوب بود ،ممنون.
فقط اگه ممکنه برای زیست طبق ۹۸ و ۹۹ بگید چی فصل هایی سوالات ترکیبی داشتن .

مدیر سایت
مدیر سایت
پاسخ به  الی
2 سال قبل

به زودی قرار خواهیم داد.

فاطمه
فاطمه
3 سال قبل

سلام.معدل‌دیپلمم‌بالای۱۴ست‌ولی‌مال‌پیشم‌کمتره‌به‌نظرتون‌میتونم‌برای‌دانشگاه‌فرهنگیان‌قبول‌شم‌.

مهسا
مهسا
3 سال قبل

سلام مطمئنید درسته

اگه غلط باشه که ما به فنا میریم

مهندس مسعود کریمی
مهندس مسعود کریمی
پاسخ به  مهسا
3 سال قبل

سلام. این اطلاعات از کنکور سال گذشته استخراج شده. تضمینی نیست که امسال دقیقا همین بودجه بندی رعایت بشه. اما تا به احتمال زیاد (بالای 70 درصد) تغییرات این بودجه بندی کم خواهد بود و قابل اعتماده.

فرو
فرو
3 سال قبل

خیلی ممنون دستتون درد نکنه .واقعا که گلید

مشاور ارشد دورخیز
مشاور ارشد دورخیز
پاسخ به  فرو
3 سال قبل

خواهش میکنم خوشحالیم که براتون مفید بوده:)

فاطمه
فاطمه
پاسخ به  فرو
3 سال قبل

خیلی عالی و کامل ممنونم 🌹🌹

مشاور ارشد دورخیز
مشاور ارشد دورخیز
پاسخ به  فاطمه
3 سال قبل

خواهش میکنم موفق باشین:)

محمد امیر
محمد امیر
پاسخ به  فرو
3 سال قبل

عالی حم

زهرا
زهرا
3 سال قبل

سلام میشه لطفا بودجه بندی جدید با توجه ب حذفیات بزارین

مشاور ارشد دورخیز
مشاور ارشد دورخیز
پاسخ به  زهرا
3 سال قبل

سلام زهرا خانم.بودجه بندی کنکور با توجه به حذفیات رو در کانال دورخیز منتشر کردیم البته با توجه به احتمالاته و قطعی نیست

زهرا
زهرا
پاسخ به  مشاور ارشد دورخیز
3 سال قبل

ممنونم ،ولی تو کانال پیداش نکردم😟

اسما
اسما
پاسخ به  مشاور ارشد دورخیز
3 سال قبل

سلام
میشه تو سایت هم بودجه بندی جدید رو بزارین

mary.5127
mary.5127
4 سال قبل

kamel & jame
thank you

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .