منیر محمدعلیزاده

منیر محمدعلیزاده

ناظر و مشاور ارشد

رتبه کنکور

933

رشته تحصیلی

دانشجوی دامپزشکی

نام دانشگاه

دانشگاه تهران

کارت دانشجویی

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی