مشاورین دورخیز

علیرضا اسماعیل‌پور

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

559

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

علوم پزشکی مازندران

smailpoor card

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی