رضا حیدری

رضا حیدری

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

1037

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

علوم پزشکی سمنان

کارت دانشجویی

فهرست

مشاوره رایگان تلگرام

مشاوره تلفنی