فهرست حذفیات کنکور 1400

کنکور سراسری آزمونی که هر ساله تعداد شرکت کنندگان زیادی دارد که سرنوشت آنان را رقم می زند ، به همین دلیل حساسیت زیادی برای داوطلبان دارد . کنکور سراسری یک آزمون رقابتی است که به منظور سنجش و ورود دانش آموزان به رشته و دانشگاه های با آزمون صورت می گیرد .

این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و داوطلبان تا زمان کنکور 1400 فرصت دارند تا متناسب با گروه آزمایشی خود ، منابع مفید و معتبر را به دقت مطالعه کرده و خود را برای این آزمون آماده کنند .

هر سال کنکور سراسری شامل حذفیاتی است که در آزمون از این مباحث سوالی طرح نمی شود . پس اطلاع داشتن از این مطالب حذف شده برای هر داوطلب الزامی است .

بنابراین کسانی می توانند در این آزمون موفق شده و سربلند بیرون آیند که آگاهی کافی از منابع آزمون داشته و با دقت بسیاری آن ها را مطالعه کند . ما در این مقاله حذفیات کنکور1400 تجربی ، حذفیات کنکور   1400 ریاضی و حذفیات کنکور1400 انسانی را به طور کامل شرح داده ایم .

در حال حاضر فهرست حذفیات کنکور 1400 منتشر نشده است و حذفیات مربوط به سال 99 است ، به محض انتشار حذفیات کنکور 1400 توسط سایت سازمان سنجش ما این مقاله را به روز رسانی می کنیم .

حذفیات کنکور 1400 دروس عمومی

هر ساله بخش هایی از کتب درسی برای کنکور سراسری حذف شده و از این بخش ها در کتاب درسی سوالی طرح نمی شود . شما برای آمادگی در کنکور و کسب رتبه لازم برای قبولی در کنکور سراسری ، باید از همه موارد مربوط به این آزمون آگاهی داشته و با برنامه ریزی دقیق و اصولی خود را برای کنکور 1400 آماده کنید.

در زیر جداول مربوط به حذفیات دروس عمومی رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی یا به طور کلی حذفیات دروس عمومی کنکور 1400 را قرار داده ایم تا شما با آگاهی از این حذفیات ، آمادگی بیشتری برای کنکور داشته باشید .

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی،سال چاپ بخش های حذفی
دینی 1
دینی 2
دینی 3
دینی 1
دینی 2
دینی 3
110204
111204
112204
110205
111205
112205
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
1-مفهوم،محتوا و ترچمه آیات ابتدای هر درس2-فعالیت های ستاره دار(*)3-محتوای بخش های”بیشتر بدانیم”، “پاسخ سوالات شما”،”پیشنهاد”، “دانش تکمیلی”، “معرفی کتاب”، “فیلم”، “پاورقی ها” و “برداشت”
عربی،زبان قرآن1 110206 دهم-96 بخش “البحث العلمی”
عربی،زبان قرآن2 111206 یازدهم-97 1- بخش “المعربات الفارسیه”2-بخش “البحث العلمی”
عربی،زبان قرآن3 112206 دوازدهم-98 بخش “البحث العلمی” و بخش “خوب است بدانیم” صفحه 65
فارسی1 110201 دهم-96 جا به جایی و جهش ضمیر

 

مقاله مهم  تغییرات منابع کنکور 1400 در هر سه رشته

 

حذفیات کنکور تجربی 1400

حذفیات کنکور 1400 دروس اختصاصی

علاوه بر دروس عمومی ، یکسری حذفیاتی هم برای دروس اختصاصی لحاظ شده است که شما باید متناسب با گروه آزمایشی خود به دقت آن  ها را مورد بررسی قرار دهید و مطالعه خود را بر طبق این حذفیات انجام دهید .

ما در ادامه جدول مربوط به حذفیات هر گروه آزمایشی را به طور مفصل برای شما ارائه داده ایم . می توانید با مطالعه این جدول از این حذفیات مطلع شده و سپس با دقت زیادی دروس را مطالعه کنید .

مقاله مهم  بهترین منابع کنکور 1403 | نکات اورژانسی انتخاب منابع کنکور

 

حذفیات کنکور 1400

حذفیات کنکور 1400 تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی-سال چاپ بخش های حذفی
زمین شناسی 111237 یازدهم-97 مطالب مرتبط با حفظ اعداد جدول ها، جمع آموزی اطلاعات، بیشتر بدانید، آشنایی با مفاخر علوم زمین ایران و جهان
ریاضی1
ریاضی2
ریاضی3
110211
111211
112211
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
زیست1
زیست2
زیست3
110216
111216
112216
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
1. مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” در کتاب های زیست شناسی 1، 2 و 3 ارائه شده اند.
2. طراحی سوالات عددی و محاسباتی به هر شکلی مجاز نیست.
3. طرح سوال از شکل هایی که در کتاب درسی، غیرمجاز بودن طرح سوال در ذیل آن ها نوشته شده است. مانند صفحه 24 زیست شناسی 2
4. طرح سوال از فرمول ساختاری مواد شیمیایی مجاز نیست.
5. آوردن واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه واژه معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن الزامی است.
فیزیک1
فیزیک2
فیزیک3
110209
111209
112209
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
1. بخش های “تاریخ علم”، “پانویس”، “خوب است بدانید”، نتیجه فعالیت های تحقیقی (به استثنای فعالیت های دانشی یا آن هایی که به نتایج آزمایش می پردازند)، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویر هستند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آنها ضرورتی ندارد.
2. تمامی محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در بسیاری از قسمت های کتاب درسی فیزیک بیان شده اند باید در نظر گرفته شوند.
شیمی1
شیمی2
شیمی3
110210
111210
112210
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
1. داده های صفحات اول، دوم و سوم ابتدای هر فصل که انگیزشی و به صورت شکل، نمودار و جدول می باشند.
2. بخش های “آیا می دانید”، “پیوست ها”، “پانویس ها”، “تفکر نقادانه”، “تارنماها” و “واژه نامه ها”
3. کلیه محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی صفحات آمده است باید مورد توجه قرار گیرند. (طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست ؛ برای مثال در صفحه 34 شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی، عنصر ها را به 36 عنصر نخست جدول دوره ای، محدود کرده است.)
4. معادلات شیمیایی
5. نام گذاری ترکیب های آلی به استثنای آلکان ها

 

حذفیات کنکور 1400 ریاضی-فیزیک

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی-سال چاپ بخش های حذفی
ریاضی1
هندسه1
هندسه2
هندسه3
حسابان1
حسابان2
ریاضیات
آمار
110211
110213
111213
112213
111214
112214
112215
111215
دهم-96
دهم-96
یازدهم-97
روازدهم-98
یازدهم-97
دوازدهم-98
دوازدهم-98
یازدهم-97
تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
فیزیک1
فیزیک2
فیزیک3
110209
111209
112209
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
1. بخش های “تاریخ علم”، “پانویس”، “خوب است بدانید”، نتیجه فعالیت های تحقیقی (به استثنای فعالیت های دانشی یا آن هایی که به نتیجه آزمایش ها می پردازند)، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از اهداف اصلی تصویر هستند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپاری آن ها ضرورتی ندارد.
2. تمامی محدودیت های آموزشی و ارزشیابی که در بسیاری از قسمت های کتاب درسی فیزیک بیان شده اند باید در نظر گرفته شوند.
شیمی1
شیمی2
شیمی3
110210
111210
112210
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
1. داده های صفحات اول، دوم و سوم ابتدای هر فصل که انگیزشی و به صورت شکل، نمودار و جدول می باشند.
2. بخش های “آیا می دانید”، “پیوست ها”، “پانویس ها”، “تفکر نقادانه”، “تارنماها” و “واژه نامه ها”
3. کلیه محدودیت های نشان داده شده در کادرهای زرد رنگی که در حاشیه برخی صفحات آمده است باید مورد توجه قرار گیرند. (طرح پرسش فراتر از این محدوده ها مجاز نیست ؛ برای مثال در صفحه 34 شیمی دهم که رسم آرایش الکترونی، عنصر ها را به 36 عنصر نخست جدول دوره ای، محدود کرده است.)
4. معادلات شیمیایی
5. نام گذاری ترکیب های آلی به استثنای آلکان ها

 

حذفیات کنکور 1400 دروس عمومی

حذفیات کنکور 1400 انسانی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی-سال چاپ بخش های حذفی
ریاضی 1
ریاضی 2
ریاضی 3
110212
111212
112212
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
اقتصاد 110221 دهم-96 قسمت های “برای مطالعه”، فعالیت های “تحقیق کنید”، “بحث کنید”، “گفت و گو کنید”، “بررسی کنید”، “مقایسه کنید”، “گزارشی تهیه و ارائه کنید”
عربی،زبان قرآن1 110207 دهم-96 بخش “البحث العلمی”، ذکر صیغه فعل ها به صورت للغائب، للمخاطب و… (به صورت مفرد مذکر غایب مورد نظر است.)
زبان،زبان قرآن 2 111207 یازدهم-97 1. بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58
2. بخش “البحث العلمی”
عربی،زبان قرآن3 112207 دوازدهم-98 بخش “خوب است بدانیم” صفحه 18
جغرافیاایران
جغرافیای1
جغرافیای2
110218
111218
112218
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
مطالب “بیشتر بدانیم”، “بیندیشیم”، “برای مطالعه”، “توضیحات و زیرنویس ها”، “نقشه ها و مدل ها”، “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” و “واژه نامه های پیوست کتاب”
تاریخ1
تاریخ2
تاریخ3
110219
111219
112219
دهم-96
یازدهم-97
دوازدهم-98
1. مطالب “بیشتر بدانیم” و “یک توضیح”
2. مطالب داخل جدول ها یا ترام های رنگی
3. مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها
4.متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت هایی با عنوان “بررسی شواهد و مدارک”
فلسفه1 111226 یازدهم-97 1. فعالیت های واگرا
2. حاشیه های کتاب
3. پاورقی ها
فلسفه2 112226 دوازدهم-98 1. فعالیت های واگرا که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند.
2. مطالب حاشیه کتاب
3. پاورقی ها به استثنای صفحه های 5، 36، 87 و پاورقی شماره 1 صفحه 53
4. مطالب ذیل مطالعه به استثنای “برای مطالعه” صفحه 43
منطق 110223 دهم-96 1. پیرابندی های آبی ستاره دار
2. حکایت ها
3. پاورقی ها
4. صفحات “آن چه در این بخش می خوانیم”
5. صفحات عناوین بخش ها
6. فرهنگ اصطلاحات
روان شناسی 111224 یازدهم-96 1. برای مطالعه تمام دروس
2. پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
لینک کوتاه مقاله:
مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

از ما کمک بگیر!

اگر بخوای رانندگی یاد بگیری کمک یه مربی خوب میتونه خیلی کارساز باشه! چون سریع‌ و اصولی و بدون خطر میتونی رانندگی رو ازش یاد بگیری. اگر بخوای رتبه برتر بشی هم حضور یه مشاور در کنارت میتونه همین اتفاقات رو رقم بزنه! سریع، اصولی و بدون خطر!

ما در آکادمی دورخیز راه پر پیچ و خم کنکور رو برات روشن و ساده میکنیم تا تلاش‌هات بی نتیجه نمونه! ما کارمون رو خوب بلدیم، چون 12 سال سابقه داریم و خودمون رتبه برتر کنکور بودیم! پس همین الان دکمه درخواست مشاوره رو بزن تا شروع کنیم.

درخواست مشاوره

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مطالب پیشنهادی
پکیج‌های فنون موفقیت در کنکور

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .