آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99 

رشته بینایی سنجی یکی از رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی تجربی است. این رشته از نظر موقعیت های شغلی و بازارکار برای اکثر داوطلبان گروه تجربی ایده آل است. به همین ترتیب رقابت برای قبولی در رشته بینایی سنجی در دانشگاه های سراسری بسیار زیاد است.

برای این که با رتبه ها و درصدهای لازم برای قبولی در رشته بینایی سنجی آشنا شوید در این مقاله هرکدام را با جزئیات بررسی کرده ایم. تحصیل در دانشگاه های سراسری برتر کشور موقعیت شغلی شما را تا حد بسیار زیادی به بهترین شکل خود حمایت می کند.

مقاله مهم !
معرفی بینایی سنجی

پس در این مقاله درمورد آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99 با دقت مطالعه کنید. به این ترتیب می توانید با نگاه واقع بین تری به بررسی شرایط بپردازید. در نتیجه می توانید به خوبی مطالعه کنید و به سمت رتبه مورد نظر خود حرکت کنید.

 

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99

برای بررسی احتمال قبولی شما در رشته بینایی سنجی بررسی قبولی های سال گذشته ملاک معتبری است. همچنین قبولی رشته بینایی سنجی به صورت سهمیه ای انجام می شود. یعنی رتبه شما در سهمیه ملاک انتخاب رشته شما قرار می گیرد.

 

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری

پس در ادامه آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  بر اساس مناطق مختلف 1 تا 3 دسته بندی کرده ایم. به این ترتیب می توانید با توجه به منطقه محصل تحصیل خودتان بهتر تصمیم بگیرید.

همچنین به دلیل تقاضای زیاد برای رشته بینایی سنجی باید از حداقل درصدهای لازم برای قبول شدن در این رشته آگاه باشید. پس در هر قسمت علاوه بر اینکه آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99 را می توانید بخوانید. درمورد درصدهای هر درس هم اطلاعات قابل توجهی ارائه کرده ایم. با ما همراه باشید.

 

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  منطقه 1

منطقه یک کشور امکانات آموزشی بهتری دارد و به همان نسبت رقابت بین داوطلبان این منطقه بیشتر است. پس قبولی در رشته بینایی سنجی برای دانشگاه های سراسری از منطقه یک به مطالعه هدفمند و تلاش زیادی نیازمند است.

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99 را در منطقه یک و شهرهای مختلف بررسی کرده ایم. می توانید با توجه به هر رتبه دانشگاه محل قبولی را ارزیابی کنید.

 

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری در منطقه 1
رتبه در زیر گروه یک دانشگاه محل قبولی
۲۷۸۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۷۹۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۰۶۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۱۶۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۲۱۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۲۴۸ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۳۵۲ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۳۹۰ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

همچنین از بین قبولی های رشته بینایی سنجی منطقه 1 درصدهای هر درس را بر اساس آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  در جدول زیر مرتب کرده ایم.

 

کارنامه حداقل درصد لازم برای قبولی بینایی سنجی سراسری منطقه 1
رتبه در زیر گروه یک محل سکونت دانشگاه محل قبولی ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی
2430 رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 53.4 40 94.7 78.7 0 30 74.7 62.3 64.8
2473 گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 54.7 84 84 46.7 0 50 71.4 71.2 56.2
2479 بویراحمد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 53.4 69.4 58.7 84 -1.3 68.9 76 73.4 54.3
2488 رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 53.4 48 82.7 46.7 0 45.6 78 64.5 59.9
2533 بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 38.7 73.4 80 65.4 0 42.3 89.4 55.6 50

 

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  منطقه 2

منطقه دو کشور شهرهای بیشتری را شامل می شود. اما به همین نسبت ظرفیت بیشتری از هر دانشگاه را به خود اختصاص می دهد. پس اگر در منطقه دو هستید شانس قبولی بیشتری می توانید داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  در منطقه دو را در این جدول مشاهده می کنید. حتما دانشگاه ها را در کنار رتبه ها بررسی کنید. مسلما برای قبولی در دانشگاه های برتر کشور رتبه بسیار بهتری نیازدارید.

 

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری در منطقه 2
رتبه در زیر گروه یک دانشگاه محل قبولی
۴۱۸۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۴۲۸۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۴۵۲۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۴۷۴۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴۹۰۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴۹۴۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۹۹۴ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۵۰۰۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۲۵۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۵۲۵۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۳۴۷ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۵۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

برای مقایسه بهتر حتما درمورد درصدهای هر درس با توجه به آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  در جدول پایین مطالعه کنید. با مقایسه این درصدها می توانید ببینید که چه درس هایی نقش تعیین کننده ای در قبولی شما دارد.

 

کارنامه حداقل درصد لازم برای قبولی بینایی سنجی سراسری منطقه 2
رتبه در زیر گروه یک محل سکونت دانشگاه محل قبولی ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی
2257 گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 57.4 85.4 100 56 0 36.7 78 56.7 62.8
2314 رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 49.4 62.7 66.7 62.7 0 64.5 79.4 78.9 75.5
2355 دزفول دانشگاه علوم پزشکی دزفول 80 85.4 89.4 50.7 4 45.6 76 63.4 50
2396 بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 52 60 77.4 69.4 24 57.8 82 68.9 71.5
2789 زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 42.7 60 74.7 50.7 12 54.5 80.7 60 82.4

 

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  منطقه 3

منطقه 3 به نسبت دو منطقه دیگر قبولی خوبی دارد. گرچه امکانات آموزشی کمتری نسبت به دو منطقه دیگر دارد اما اثر سهمیه منطقه 3 بر روی رتبه کشوری بیشتر از دو منطقه دیگر است.

در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  در منطقه 3 را بررسی کنید. به این ترتیب می توانید برای رسیدن به رتبه و دانشگاه هدف خود به خوبی برنامه ریزی کنید.

 

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری در منطقه 3
رتبه در زیر گروه یک دانشگاه محل قبولی
۲۴۸۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۷۴۷ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۲۸۲۹ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۰۰۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۲۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۲۴۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۳۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۳۲۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی زهدان
۶۲۵۳ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

در این جدول هم با توجه به آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99   دردصدهای داوطلبان منطقه 3 را مرتب کرده ایم. می توانید حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی در هر دانشگاه را ارزیابی کنید.

 

کارنامه حداقل درصد لازم برای قبولی بینایی سنجی سراسری منطقه 3
رتبه در زیر گروه یک محل سکونت دانشگاه محل قبولی ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی
1197 کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 52 62.7 90.7 62.7 8 51.2 75.4 66.7 78.5
1330 زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 58.7 53.4 84 22.7 21.4 53.4 84 62.3 67.7
1413 اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 50.7 53.4 80 89.4 0 30 86.7 70 59.9
1491 شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 52 60 60 58.7 0 63.4 70.7 77.8 79.5
1748 بم دانشگاه علوم پزشکی بم 49.4 60 76 52 8 47.8 84 48.9 69.7

 

جمع بندی

رشته بینایی سنجی جز پرطرفدارترین رشته های علوم تجربی است. همانطور که در آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 1400 – 99  بررسی کردیم، قبولی این رشته چندان آسان نیست.

پس اگر به این رشته علاقه دارید و رتبه مناسبی هم بدست آورده اید، حتما با مشاورین انتخاب رشته مجرب دورخیز مشورت کنید. به این دلیل که حتی در رتبه های خوب هم انتخاب رشته کار حساسی است. یک اشتباه یا بی دقتی می تواند بسیاری از فرصت های شما را از بین ببرد.

مقاله مهم !
مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 1400

اگر هم تازه می خواهید برای رشته بینایی سنجی هدف گذاری کنید و درس بخوانید حتما با برنامه ریزی اصولی پیش بروید. به این ترتیب می توانید بین میزان تلاش و پیشرفت خود هماهنگی برقرار کنید. حتما سوالات خود را با مشاورین دورخیز در میان بگذارید.

 

لینک کوتاه مقاله:
مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

چرا مشاوره کنکور مفیده؟!

اگر بخوای رانندگی یاد بگیری کمک یه مربی خوب میتونه خیلی کارساز باشه! چون سریع‌ و اصولی و بدون خطر میتونی رانندگی رو ازش یاد بگیری. اگر بخوای رتبه برتر بشی هم حضور یه مشاور در کنارت میتونه همین اتفاقات رو رقم بزنه! سریع، اصولی و بدون خطر!

ما در آکادمی دورخیز راه پر پیچ و خم کنکور رو برات روشن و ساده میکنیم تا تلاش‌هات بی نتیجه نمونه! ما کارمون رو خوب بلدیم، چون 11 سال سابقه داریم و خودمون رتبه برتر کنکور بودیم! پس همین الان دکمه درخواست مشاوره رو بزن تا شروع کنیم.

درخواست مشاوره

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پکیج‌های فنون موفقیت در کنکور

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
دنبال مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور هستی ؟
خیلی زود و کمتر از 24 ساعت با شما تماس میگیریم.
برای اطلاع از هزینه‌ها و شرایط مشاوره و برنامه ریزی خصوصی این فرم را تکمیل کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .